Dagfinn Koch

Koch støtter Haugland

Komponist Dagfinn Koch mener at Komponistforeningens formann kom med et utmerket svar på ytringene til Kenneth Karlsson i fredagens Ballade. Han etterlyser en begrunnelse for Karlssons kvalitetskriterier, og er ellers av den oppfatning at denne debatten ikke er tjent med å basere seg på lettvint synsing.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Viser til intervjuet med Kenneth Karlsson og til Glenn Hauglands utmerkede svar.

Jeg ønsker å komme med følgende tillegg:

Det jeg savner fra Kenneth Karlsson, er etter hvilke kvalitetskriterier han bedømmer den dårlige norske musikken etter.

Som kjent stilles det krav til oss komponister at vi er relativt habile utøvere for i det hele tatt å kunne studere komposisjon, og slik må det være. Men man behøver ikke å være en habil komponist for å bli utøver. Og dit vil jeg da heller ikke (det er ikke mange komponister vi trenger, men gode). Men det hadde som sagt vært hyggelig å få vite Kenneth Karlssons kvalitetskriter.

Så til de historiske sammenligningene: Karlsson sier til Ballade: «Nivået er som det alltid har vært på norsk musikk; det er langt mellom de store høydene. Det er som når man sammenligner Ole Bull med Beethoven».

Det blir ikke riktig å samenligne Beethoven (1770-1827) og Ole Bull(1810-1880), de levde ikke samtidig, og Kenneth Karlsson vet godt at Ole Bull i motsetning til Beethoven var selvlært i komposisjonsfaget.Det hadde vært mer naturlig å sammenligne Christian Sinding (1856-1941) og Richard Strauß (1864-1949), og da kommer ikke Sindig så dårlig ut. Og hvem skal vi sammenligne Kenneth Karlsson med?

Vi lever side om side med Dowland og Berio i et samtidsmuseum, eller som Bernd Alois Zimmermann ville ha sagt: In der Kugelgestalt der Zeit (i en kuleformet tid). I en verden med samtidsmusikk og samtidig musikk, bør det forventes velbegrunnede kvalifiserte meninger fremfor lettvint synsing for å vurdere kvaliteten på komponistene og utøverne. Synsing inngir ikke til dialog.

Forøvrig: For samtidsmusikeren Kenneth Karlsson er det opplest og vedtatt at Beethoven og Mozart er geniale; men er de det? Målt etter Zimmermanns brilliante håndverk ser det ikke bra ut for noen av dem.

Om du vil melde deg på i dette ordskiftet, kan du sende et innlegg i saken på e-post til ballade@mic.no. Nedenfor finner du som vanlig lenker til flere relevante artikler og innlegg om emnet.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.