Glenn Erik Haugland

Haugland utfordrer Ny Musikks daglige leder

Formann i Norsk komponistforening, Glenn Erik Haugland, mener at Janne Stang Dahl har mange interessante momenter i sitt innlegg i tosdagsutgaven av Ballade, men finner det problematisk at daglig leder i Ny Musikk ikke tar klarere avstand fra Kenneth Karlssons påstander. Og det kan i så fall føre til at Haugland vil ta sitt medlemsskap i Ny Musikk opp til vurdering.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Janne Stang Dahl svarer i Ballade godt for seg og bringer på banen en rekke nye momenter som interesserer meg og sansynligvis også medlemene i NKF. Men siden hun selv bringer ensemblets kvalitet til torgs som tema, må ensemblet og Ny Musikk finne seg i å bli målt opp mot det høye nivået som i dag eksisterer på landets musikere. Flere norske musikere spiller i dag samtidsmusikk med en innlevelse og en teknisk brillians vi bare kunne drømme om for 10-15 år siden. Som en konsekvens av dette må derfor flere av musikerne i Cikada og andre etablerte ensembler finne seg i å i noen tilfeller bli forbigått av yngre og mere sultne kollegaer. I denne bransjen er intet uforandrelig.

Og nettopp mangel på apetitt er et av problemene som intervjuet med Kenneth Karlsen reflekterer. Er virkelig norsk musikk tjent med musikere som spiller den mens de holder seg for nesen? Anderledes kan ikke han tolkes når han sier :»- Skal vi spille noe som er dårlig, så skal det i hvert fall være norsk»

Det bør etter mitt sjønn ikke herske tvil om at nivået på nyskapt norsk musikk i dag er bedre enn noensinne. Derfor er det for meg problematisk at daglig leder i Ny Musikk ikke tar klarere avstand fra Kenneth Karlssons påstander. Betyr det at Foreningen Ny Musikk er enig med Karlsson i at nivået på norsk kunstmusikk i dag er like dårlig som det var for 10 år siden da Karlsson for første gang kom med utsagnet? I så fall må jeg ta mitt medlemskap i Ny Musikk opp til ny vurdering.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.