Janne Stang Dahl

Nytt svar til Haugland

Ny Musikks daglige leder, Janne Stang Dahl, forteller her om Ny Musikks arbeid, og hvorfor det ikke er hennes oppgave å ta avstand til Kenneth Karlssons personlige synspunkter. – Oppgaven med å fremme både etablerte og uetablerte kunstnere tar vi svært alvorlig, sier hun. – Og i forbindelse med dette er Cikada en av mange viktige formidlingskanaler.

Kalender

Lørdagsopera: Jussi i våre hjerter

02/03/2024 Kl. 18:00

Oslo

KvarTettPå 2024 – Ravelorama 

02/03/2024 Kl. 14:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

02/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Ny Musikk er en landsdekkende forening som arbeider aktivt med å formidle samtidens kunstmusikk. Organisasjonen er den norske seksjonen av International Society for Contemporary Music (ISCM), og vårt formidlingsarbeid er således også internasjonalt rettet. I forbindelse med dette er Cikada en av våre viktigste formidlingskanaler. Den statlige støtten som bevilges ensemblet, er nettopp øremerket dette formålet.

Ny Musikk arbeider med å formidle nye strømninger i samtidsmusikken på flere nivåer, gjennom å søke å ivareta en aktiv dialog med skapende aktører innen musikkfeltet. Vår oppgave er å gjenspeile tendenser og presentere disse via konserter og andre prosjekter. Ja, hurra, Haugland, floraen av dyktige og sultne utøvere såvel som komponister her til lands er inspirerende, og tyder på et musikkfelt som både har evnen og viljen til å være både nyskapende og dynamisk. Det er med entusiasme vi deltar i dette nettverket som stadig spinnes utover, og noen ganger gir mønstre av nye overraskende konstellasjoner. Det er for eksempel interessant å følge med på hvordan samarbeidsprossessen mellom komponist og utøvere stadig kjøres i tettere tospann.

Ny Musikk kan vise til en lang rekke produksjoner og samarbeidsprosjekter der unge friske navn deltar, både ensembler og enkeltutøvere. Oppgaven med å fremme både etablerte og uetablerte kunstnere tar vi svært alvorlig.

Når formannen i Norsk Komponistforening så oppfordrer meg til å ta klarere avstand fra Kenneth Karlssons uttalelser, kan jeg bare svare med at jeg slettes ikke vil utbalansere en musikers personlige meningsytring! Glenn Erik Hauglands konnotasjon om at Karlsson «holder seg for nesen» når han spiller norskkomponert musikk må stå for Hauglands egen regning. Det samme gjelder vurderingen av hans medlemsskap i Ny Musikk.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.