Peter Tornqvist

London Sinfonietta urfremfører Peter Tornquist

Onsdag 10. mai urfremfører London Sinfonietta, et av verdens ledende samtidsensembler, med trompetisten Arve Henriksen, verket «Crossing Images» av Peter Tornquist. Konserten finner sted under FuseLeeds 06, en av Englands største festivaler for nyskapende jazz, rock og klassisk musikk.

Kalender

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Verket er skrevet på oppdrag fra London Sinfonietta og FuseLeeds 06, og tar utgangspunkt i samspillet mellom Arve Henriksens frie improvisasjoner og ensemblets virtuose beherskelse av nyskrevet musikk. Konserten sendes av BBC 3.

Peter Tornquist er for tiden stipendiat i komposisjon ved Norges musikkhøgskole. Han har bakgrunn som medlem av gruppen Absolute PlingPlong og har komponert verk for en lang rekke norske musikkinstitusjoner, deriblant Stavanger Symfoniorkester, Oslo Filharmonien og Det Norske Solistkor. Samarbeidet med Arve Henriksen bygger på et ønske om å bringe utøveren nærmere inn i den kreative prosessen, og utforske det kreative potensialet i møtet mellom improvisasjon og komposisjon.

«Crossing Images» er en del av Peter Tornquists stipendiatprosjekt ved Norges musikkhøgskole innenfor rammene av det nasjonale Stipendiatprogrammet for Kunstnerisk Utviklingsarbeid.

Tornquist om verket «Crossing Images»:

    * «Partituret bygger på Arve Henriksens egen lydverden, både i form av konkrete sitater og gjennom mer abstrakte analyser av lydens innhold. Hans særegne klang rommer en verden av skjulte strukturet som kan strekkes, forvrenges, stykkes opp og bli til noe nytt. Resultatet fôres tilbake til ham gjennom ensemblet, som et speilbilde av hans egen lydverden og et velkjent bakgrunn for nye musikalske reiser.»
    * «”Crossing Images” bygger på et samarbeid mellom Henriksen og Tornquist som også omfatter prosjekter med Det Norske Blåserensemble (DNBE), Det Norske Solistkor og Oslo Sinfonietta. Samarbeidet går ut på å utvikle en fruktbar interaksjon mellom det improviserte og det komponerte – to beslektede innfallsvinkler til det å skape musikk.»

London Sinfonietta er et av verdens ledende ensembler for ny kunstmusikk og har siden starten spilt en sentral rolle i utviklingen av denne tradisjonen. Ensemblet har samarbeidet med samtidens aller fremste komponister og dirigenter i et bredt spekter av stilarter og genrer.

Arve Henriksen har siden tidlig på 1990-tallet opparbeidet seg en unik posisjon blant norske improvisasjonsmusikere og satt sitt preg på uttallige innspillinger og konserter i inn og utland, både som soloartist og ensemblemusiker. Han har utviklet et vokalt og instrumental uttrykk som peker utover definerte grenser for stil og sjanger, ikke minst i arbeidet med kvartetten Supersilent. Han samarbeider siden 2003 med Peter Tornquist om utvikling av komposisjonsprosesser styrt av improvisasjon.

Besøk disse linkene for mer informasjon: FuseLeeds 06, London Sinfonietta, Arve Henriksen.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev