Håkon Berge

Håkon Berge ny styreleder i TONO

Komponisten Håkon Berge ble valgt til ny styreleder i TONO onsdag 2. juni. I kommende toårsperiode skal en representant fra Norsk Komponistforening bekle styreledervervet i TONO, etter at NOPA nå avsluttet sin toårsperiode. NOPA og NKF alternerer i posisjonen som styreleder i rettighetsorganisasjonen. Håkon Berge overtar etter NOPAs Morten Halle.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Håkon Berge har også tidligere sittet som styreleder i TONO. Han var formann i Norsk Komponistforening i perioden 1991-1997, og nå i det siste har han vært sentral i utarbeidelsen av søknaden til EU om Stavanger som europeisk kulturby.

Berge er født 22. april 1954 i Stavanger. Han tok instrumentalstudiet ved Rogaland Musikkonservatorium og studerte deretter komposisjon ved Norges Musikkhøgskole, hvor han fikk sitt diplom i 1986. Berge er best kjent for sitt arbeid med scenemusikk. Allerede som 20-åring ble han innlemmet i det dynamiske teamet rundt Kjetil Bang-Hansen, som på 70- og 80-tallet hadde Rogaland teater, Den Nationale Scene og Nationaltheatret som virkefelt. Av hans arbeider fra denne perioden ble musikken til Peer Gynt-forestillingen ved Rogaland teater i 1978 spesielt lagt merke til. Som freelancer har Berge fungert som musikksjef, komponist og dirigent ved alle de større institutsjonsteatrene i Norge og har skrevet musikk til over 70 oppsetninger.

Bendik Hofseth er valgt til ny nestleder i TONOs styre. De øvrige styremedlemmene er leder i Norsk komponistforening Synne Skouen, Peter Tornquist og Asbjørn Schaathun fra samme forening, Morten Halle, Ragnar Bjerkreim og Geirr Lystrup fra NOPA og Leif A. Dramstad som representerer Norsk Musikkforleggerforening. I tillegg sitter to observatører i styret, Arne Damsgaard fra Norsk Musikkforleggerforening og Rune Kristiansen, som representerer de ansatte i TONO.

TONO er et andelsselskap, stiftet i 1928, som eies og drives av sine medlemmer; komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Selskapet forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge. Forvaltningen av de mekaniske rettighetene overdrar TONO videre til NCB (Nordisk Copyright Bureau).

Gjennom forvaltningsavtalen overdrar opphavsmannen disse rettighetene til TONO. TONO representerer komponister, tekstforfattere og musikkforlag og har i dag over 12.000 medlemmer. Gjennom gjensidighetsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO i praksis hele verdensrepertoaret.

TONO innkasserer vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk. Disse pengene fordeles deretter til rettighetshaverne i de fremførte verkene. Du kan lese mer om TONOs virksomhet ved å gå videre til disse hjemmesidene.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.