Kalottspel-logo

Kalottspel fornyer organisasjonen

Sist søndag avholdt folkemusikk- og folkedansfestivalen Kalottspel i Målselv ei ekstraordinær generalforsamling, der nye vedtekter var eneste sak. Årlig festival og flere nye satsinger er bakgrunnen for den totale gjennomgangen av Kalottspel som organisasjon. Kalottspel er den eneste festivalen i Nord-Norge med folkemusikk og folkedans som hovedprofil.

Kalender

Popquiz på Røverstaden

28/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

MIMMI

02/10/2020 Kl. 19:30

Oslo

Claudia Scott

03/10/2020 Kl. 19:00

Oslo

Kalottspel er en av landsdelens eldste festivaler med ei historie som strekker seg 35 år tilbake, til det første arrangementet i 1970. Siden det har Kalottspel gjennomgått ei stor utvikling, og er i dag Nord-Norges ledende folkemusikk- og folkedansfestival.

Økt aktivitet krever mer av arrangørene, og det siste året har derfor vært brukt til å gjennomgå hele organisasjonen. Sist søndag avholdt Kalottspelforeninga ei ekstraordinær generalforsamling for å få behandlet ferdig de nye vedtektene.

— Festivalen vil fortsatt være organisert som forening, men nå vil styret få større muligheter til å organisere arbeidet på sin måte, og dermed større ansvar, melder daglig leder Terje Foshaug.

Så langt har foreninga valgt en komite bestående av ildsjeler som har vært nøkkelpersoner i selve gjennomføringa av festivalen. Etter som Kalottspel har vokst, ser man i følge Foshaug behovet for å ha et mer sammensatt styre, og målet er at foreningas medlemmer skal være aktive støttespillere. Kalottspel skal arrangeres andre helg i august (uke 32) hvert år, og det er åpnet for at styret kan tilsette medarbeidere.

Kalottspel har i følge ledelsen også økonomisk sett hatt en sunn utvikling, og har over flere år opparbeidet en egenkapital som i dag er på rundt 100.000,- kr. De nye vedtektene slår fast at foreningen ikke har økonomisk gevinst som formål, og at man i fortsettelsen skal ha en grunnkapital som tilsvarer dette beløpet.

De nye vedtektene vil tre i kraft på årsmøtet i november, der man vil skifte ut komiteen med et styre. Den sittende komiteen har det meste av innholdet på plass til årets Kalottspel som går av stabelen 10. til 14. august i Målselv.

Kalottspel er nå i innspurten av programarbeidet for Kalottspel 2005, og vil med det første legge ut nærmere detaljer på nettsidene www.kalottspel.no. Kalottspel 2005 vil bli arrangert fra onsdag 10. til søndag 14. august.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev