Damekoret Embla i Trondheim (Foto: Embla)

Korelite med urframføring i Nidarosdomen

Fem av Norges fremste damekor med stor korkonsert i Nidarosdomen søndag 9. februar.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Ei korhelg med fem av Norges fremste damekor avsluttes med en stor korkonsert i Nidarosdomen søndag 9. februar. For anledningen er det bestilt et verk av Eva Holm Foosnæs, og dette urfremføres i Nidarosdomen av alle fem korene under konserten.

Det er det internasjonalt prisbelønte damekoret Embla som har tatt initiativ til å samle de rundt 140 sangerne i Trondheim. Korhelga er en forlengelse av Emblas 25-årsmarkering i år, og deltakerlista teller flere prisbelønte damekor fra hele landet: Ensemble Ylajali fra Bodø, Kvinnekoret Concentus fra Sandnes, Damenes Aften fra Hamar og arrangørkorets sangervenner i Cantus fra hjembyen.

Dirigent for anledningen er hentet fra Sverige; Tony Margeta fra Stockholm. Han jobber som som korpedagog ved Adolf Fredriks Musikklasser i Stockholm, der han også er dirigent for Adolf Fredriks Gosskör. Margeta har i tillegg store engasjement som korpedagog og dirigent for den svenske korbevegelsen.

Inspirasjonen til korhelga fikk Embla under et møte i Oslo for «elitekorene» i Norge allerede høsten 2017.
– Oslo-møtet gjorde oss ekstra motiverte til å sette i gang med det spennende arbeidet å samle en håndfull norske damekor fra det semiprofesjonelle sjiktet, forteller Ingrid Synnøve Østvang, sanger og konsulent i Embla.
– Overordnede mål for samlingen er større samhold, utveksling og samarbeid damekoreliten i mellom, sier hun. – I tillegg ønsker vi selvfølgelig et solid sosialt fokus, og ikke minst å synge for og med hverandre.

Norunn Illevold Giske har vært Emblas faste dirigent siden hun startet koret i 1994. Til sommeren gir Giske stafettpinnen til Embla videre, og hun er opptatt av at Norges korelite videre fokuserer på samhold og utveksling, stadig nye impulser og at de lar seg inspirere og motivere av hverandre.

Arrangørene har lagt vekt på å invitere kor med noenlunde samme driftsform og ståsted som Embla selv. Flertallet av korene mottar produksjons- og driftsstøtte fra Kulturdepartementet, det er lagt vekt på geografisk spredning og variasjon i kunstnerisk uttrykk. Noen av korene har Embla stiftet bekjentskap med i andre sammenhenger, andre er helt nye bekjentskaper.

Verket Eva Holm Foosnæs har skrevet er musikk til diktet «No plantar kvinna i verda eit tre» av Halldis Moen Vesaas. Holm Foosnæs er selv tidligere Embla-sanger, har et internasjonalt virke som komponist, kordirigent og pianist/akkompagnatør, og er også mye brukt som dommer i internasjonale korkonkurranser.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.