8mm film fra Drangedal (Foto: RFF-senteret)

Digitaliserer folkedans fra 8mm film

De siste ukene har personale ved Rff-sentret og EB-videoprodukter A/S v/ Bjørn Fjelnset arbeidet med å digitalisere og synkronisere bilde og lyd på den store 8mm samlingen med dans som finnes på Rff-sentret i Trondheim. Rff-sentret har trolig den største samlinga av folkedansdokumentasjon i Nord-Europa, og materialet på 8mm-film, som er fra perioden 1967 til 1974, inneholder mange av de eldste danseformene vi har i landet.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Rff-sentret har dokumentasjonsvirksomhet og arkivdrift som et hovedpunkt i virksomheten sin. Institusjonen har de største samlingene av både folkedans og folkemusikk i Norge, og trolig den største samlinga av folkedansdokumentasjon i Nord-Europa. Samlingene ligger på et svært bredt spekter av ulike medier.

Egil Bakka har drevet med dokumentasjonsarbeid av folkelige danseformer i Norge siden 1967, og materialet som nå digitaliseres er filmet med amatørutstyr der bilde og lyd ble tatt opp separat, delvis med mekanisk synkronisering.
8mm-samlingen har en spilletid på vel 36 timer, og en del av materialet er det Sverre Hallbakken som har filmet.

Egil Bakka, Ivar Mogstad, Bjørn Fjelnset (EB-videoprodukter) og Ole Støren (Nemko, Gløshaugen) la rammene for arbeidsprosessen, men det har vært litt prøving og feiling før man endelig fikk et bra resultat.
Ivar Mogstad og Erling Flem, med assistanse fra andre ansatte på Rff-sentret, har sammen med EB-video stått for selve gjennomføringen.

Økonomisk støtte fra Kulturrådet gjorde det mulig å sette i gang dette omfattende arbeidet, og EB-videoprodukter fra Halsa på Nordmøre er leid inn siden de har lang erfaring, teknisk kompetanse på feltet, og tilgang på avansert digitalt videoredigeringsutstyr.

Arbeidet skal i henhold til Rff senteret være avsluttet i løpet av våren 2007.

Les mer om Rff-sentret her.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev