Folkemusikkillustrasjon (Foto: Norsk folkemusikk- og Danselag)

Tradtak: samstemt, begrunnet og nøkternt

«Tradtak» er en felles tiltaksplan for folkemusikk og folkedans som nylig ble overlevert Kulturdepartementet. Fire parter fra det norske folkemusikkmiljøet har prioritert to satsningssøyler: Folkedans og formidling. Fra partene heter det blant annet: – Tevlinga i norsk kulturliv blir alt hardare og vårt felt treng styrka og betra ressursforvalting. Mange offentlege dokument slår fast dette, utan at det det har kome løyvingar. Tradtak gir ein samstemt, begrunna og nøktern opptrappingsplan.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Det er Landslaget for Spelemenn (LfS), Noregs Ungdomslag (NU), Rådet for folkemusikk og folkedans og Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD) som forleden overleverte «Tradtak» til statssekretær Randi Øverland i Kulturdepartementet.

To søyler
Folkemusikkorganisasjonene har revidert sitt felles tiltaksnotat fra mai 2002, og la med dette reviderte notatet frem prioriterte satsinger innen folkedans og formidling til Kulturdepartementet.

Partene har gått gjennom aktuelle behov, som er basis i opptrappingsplanen. – Ut frå basis har vi så strengt prioritert fram to kortsiktige satsingssøyler: Ei søyle for folkedans og ei søyle for formidling.
Søylene representerer den satsinga vi meiner det er både naudsynt og realistisk å få til i 2007 og 2008.

I notatet heter det blant annet:

— Kulturmeldinga seier: ”Noreg er åleine om å kunna verna, forvalta, og føra vidare den norske folkemusikken og folkedansen. Det er ei viktig oppgåve å syta for at denne kulturressursen er tevlefør i eit moderne, profesjonelt kulturliv.” Noreg er i ferd med å ratifisera Unescokonvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven. Dette er ei vidare understreking av ansvaret for uttrykk som nettopp folkemusikk og folkedans. Vi reknar det som sjølvsagt at Regjeringa no, ut frå mange lovnader frå partia saman og kvar for seg vil gjera folkemusikken og folkedansen til ein reell del av Kulturløftet. Tevlinga i norsk kulturliv blir alt hardare og vårt felt treng styrka og betra ressursforvalting. Mange offentlege dokument slår fast dette, utan at det det har kome løyvingar. Tradtak gir ein samstemt, begrunna og nøktern opptrappingsplan.

Styrket ressursforvalting for folkemusikk og folkedans
Fra ansvarlige bak Tradtak heter det videre:

— Folkemusikk og folkedans som levande kulturarv har vore og er ein ressurs i norsk kulturliv. Ei dagsaktuell inspirasjonskjelde for andre sjangrar, eit kunstnarleg materiale og ei særeiga uttrykksform.

Kulturmeldinga seier: ”Noreg er åleine om å kunna verna, forvalta, og føra vidare den norske folkemusikken og folkedansen. Det er ei viktig oppgåve å syta for at denne kulturressursen er tevlefør i eit moderne, profesjonelt kulturliv.”

Noreg er i ferd med å ratifisera Unescokonvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven. Dette er ei vidare understreking av ansvaret for uttrykk som nettopp folkemusikk og folkedans. Vi reknar det som sjølvsagt at Regjeringa no, ut frå mange lovnader frå partia saman og kvar for seg vil gjera folkemusikken og folkedansen til ein reell del av Kulturløftet.

Tevlinga i norsk kulturliv blir alt hardare og vårt felt treng styrka og betra ressursforvalting. Mange offentlege dokument slår fast dette, utan at det det har kome løyvingar. Tradtak gir ein samstemt, begrunna og nøktern opptrappingsplan.

De ansvarlige bak Tradtak er:

Landslaget for Spelemenn
Randi Skeie
Magnar Sundt

Noregs Ungdomslag
Gunhild Berge Stang
Marit Jacobsen
Synnøve Jørgensen

Norsk Folkemusikk- og Danselag
Åshild Vetrhus
Jan Lothe Eriksen

Rådet for folkemusikk og folkedans
Arne M. Sølvberg
Egil Bakka

Saken er tidligere publisert på nettsiden til NFD.no.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev