Trond Giske (Foto: Stortinget)

Jubel for de rød-grønnes kulturbudsjett

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til musikkformål med i alt 22,2 millioner kroner i forhold til Bondevik-regjeringens budsjettforslag. Dette har allerede vakt enorm jubel blant flere av landets musikkorganisasjoner, så som Frifondsordningen, Norsk Rockforbund, Norges Musikkorpsforbund og Norsk Jazzforum – som alle har fått økninger i sine tilskudd.

Kalender

BYOHP: Numinous Beginnings

28/11/2020 Kl. 12.00

Vestland

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Foreløpig er det stor jubel i musikklivet, etter at forsalget til revidert statsbudsjett ble offentliggjort tidligere i dag. Frifondsordningen, Norsk Rockforbund, Norges Musikkorpsforbund og Norsk Jazzforum har fått økt tilskuddene kraftig i forslaget til et revidert statsbudsjett – som denne gangen har en flertallsregjering i ryggen.

I en pressemelding fra Kultur- og Kirkedepartmentet, kan man se flere kraftige tilskudd til musikkdelen av norsk kulturliv. Her kan man blant annet registrere at den planlagte nasjonale scenen for folkemusikk og folkedans, har fått 1.5 million i etableringsstøtte, mens festivalene har fått hele 3.5 millioner kroner i påplussing.

Økningene fordeler seg slik:

8,5 millioner kroner til Norsk kulturfond:  
Innkjøpsordningen for fonogram 1 million kroner
Turne- og arrangørstøtte for rock og pop 2 millioner kroner
Festivaltilskudd 3,5 millioner kroner
Musikkensembler                                       2 millioner kroner
   
6,7 millioner kroner til Norsk kulturråd:  
Norgesnettet                                                1 million kroner
Musikkverkstedordningen 2 millioner kroner
Norsk Rockforbund, kompetansebyggende tiltak 1 million kroner
Blueshus Notodden 200 000 kroner
Ordning for kjøp av musikkinstrumenter for skolekorps 2,5 millioner kroner
   
2 millioner kroner til region-/landsdelsinstitusjoner:
Kristiansand Symfoniorkester 0,75 millioner kroner
Stavanger Symfoniorkester  0,75 millioner kroner
Det Norske Blåseensemble 0,5 millioner kroner
   
5 millioner kroner til ymse faste tiltak:  
Styrking av arbeidet med å etablere en nasjonal scene for folkemusikk og folkedans i Oslo 1,5 millioner kroner
Prosjektmidler til opplevelsessenter og nettverk for
formidling av pop- og rockhistorie                        
1,5 millioner kroner
Norsk Jazzforum, etablering og oppstart av Nasjonal Jazzscene 2 millioner kroner
I tillegg foreslås å styrke tilskudd til musikkformål i regi av Fond for lyd og bilde, Mela og Ungdommens kulturmønstring. Det gis også en styrking av regions- og distriktsoperaene.

I en kommentar fra Musikernes Fellesorganisasjon heter det:

— Med sitt forslag til endringer i Statsbudsjettet for 2006 viser regjeringen Stoltenberg at den er til å stole på. Flere områder av stor betydning for MFOs medlemmer gis tydelige løft.

— Selv om de rødgrønne partiene ennå mangler mye på å oppfylle alle sine valgløfter, er forslaget til neste års budsjett en svært god begynnelse. Og i motsetning til hva som har vært tilfelle i mange år, vil dette Stortinget vedta regjeringens forslag i sin helhet, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand.

Note fra Ballade: Gjennomgangen er formulert av Kultur- og Kirkedepartementet, og kan leses i sin opprinnelige kontekst leses på denne siden hos Odin. Departementetes egen samleside om Regjeringen Stoltenbergs forslag til endringer i statsbudsjett for 2006 finner du her. Ballade vil fortløpende komme tilbake til kommentarer og mer detaljerte oversikter over det reviderte budsjettet.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev