Yngve Slettholm, 2005

Yngve Slettholm: Rockarkiv til Trondheim er en politisk skandale

Tidligere statssekretær Yngve Slettholm, er skeptisk til måten rockmuseumssaken har blitt presentert for politikerne i SV og AP: – Jeg synes saksinformasjonen som ble lagt til grunn for avstemmingen virker meget tendensiøs, sier Slettholm, som samtidig reagerer sterkt på at er populærmusikkarkiv nå kan havne i Trondheim: – Det ville vært en faglig skandale. Når notatet framstiller det som om alternativene er «det private» Institutt for Populærmusikk i Oslo eller Ringve, og det i tillegg kan forstås at Nasjonalbiblioteket synes det er greit med en lokalisering av arkivet til Trondheim, blir det fullstendig misvisende, sier Slettholm

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

I går presenterte Ballade saksdokumentasjonen som ble tildelt stortingsrepresentantene i AP og SV, før de skulle foreta en hasteavstemning om lokaliseringen av et kommende nasjonalt opplevelsessenter og arkiv for pop og rock. I etter kant har vi mottatt en rekke reaksjoner, blant annet fra statssekretæren i Bondevik II-regjeringen, Yngve Slettholm (KrF).

— Jeg synes saksinformasjonen som lå til grunn for avstemming virker meget tendensiøs, i forhold til opplevelsessenteret ble det ikke sagt noe om kostnadsforskjellen, eller alle høringsinstansene som gikk inn for Oslo. Et notat til et gruppemøte skal gi et godt beslutningsgrunnlag. Uansett hva som blir utfallet av avstemningen, bør i alle fall premissene for avgjørelsen være klare, man kan ikke regne med at den jevne stortingsrepresentant skal kunne kjenne til saken.

Men Slettholm er minst like opprørt over det lille man kan lese om et nasjonalt arkiv for pop og rock:

— Notatet kan forstås som om NB synes det er greit med en lokalisering av arkivet til Trondheim, noe som er helt feil. Det er mange tungtveiende faglige og økonomiske argumenter for at arkivet bør være på Solli plass, noe som ikke reflekteres i notatet.

Slettholm klarer ikke å lese noen klar lokaliseringsavgjørelse ut av den beslutningen som ble tatt, men reagerer sterkt dersom det er slik at pop og rockarkivet skal plasseres et annet sted enn på Solli Plass i Oslo:

— Det ville vært en faglig skandale. Skal man legge noe slikt til Trondheim, må man bygge opp en helt ny satelitt, som kommer til å koste enormt mye. Dette mens infrastrukturen og verktøyene som skal til for å gjøre jobben, allerede finnes på Solli Plass. Det blir fullstendig meningsløst.

Slettholm mener også at den fremstillingen som blir gitt av alternativene for plassering av et slikt arkiv er skjev:

— Når notatet framstiller alternativene som «det private Institutt for Populærmusikk» i Oslo eller Ringve Museum i Trondheim, blir det fullstendig misvisende. Det står ikke et ord om Institutt for Populærmusikk i Bondevik II sin innstilling om å legge arkivdelen til Oslo. Jeg har en følelse av at den som har forfattet dokumentet har skrevet det slik for å gi den forrige regjeringen et slags privatiseringsstempel, som jeg ikke skjønner hvor kommer fra.

Når man ser hvilket beslutningsgrunnlag som har blitt gitt i denne saken – hvordan mener du at prosessen bør gå videre?

— Slike saksdokumenter blir vanligvis ikke gjort tilgjengelig for folk flest, men når man først kan lese dette dokumentet, er det i etterkant ønskelig at de aktuelle lokaliseringsalternativene ble mer likeverdig fremstilt. De som eventuelt kan kreve noe, er AP og SVs gruppemedlemmer, men dette forblir en 100% politisk avgjørelse, som stortingsgruppene må ta ansvar for, sier Yngve Slettholm.

Stillinger

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev