Norsk kulturråd (logo)

Bevilgningen til Norsk kulturfond fordelt

Hovedfordelingen av midlene til Norsk kulturfond for 2006 på 287 millioner kroner ble vedtatt i statsråd den 10. mars. Ifølge en pressemelding fra Kultur- og Kirkedepartementet er avsetningen til Norsk kulturfond økt i 2006 med vel 33 millioner kroner til satsinger innen litteratur, musikk og dans.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Den største avsetningen er til litteratur med 90,8 millioner kroner i hovedsak til innkjøpsordningene inkludert 10 millioner kroner til innkjøpsordningen for sakprosa. 77,3 millioner kroner er avsatt til musikkformål for å innpasse økt tilskudd til blant annet musikkfestivaler, ensembler, arrangørstøtte, fonogram samt tilskudd til kirkemusikk. Avsetningen til fri scenekunst utgjør 45,5 millioner kroner fordelt med 29,5 millioner kroner til scenekunst og 16 millioner kroner til en egen avsetning for dans.

Bevilgningen til Norsk kulturfond ble videre fordelt slik: billedkunst/kunsthåndverk 16,3 millioner kroner, kulturvern 15,8 millioner kroner, rom for kunst/andre formål 29,2 millioner kroner, barn og ungdom 9,3 millioner kroner og tidsskrifter 2,8 millioner kroner. Innenfor den gitte bevilgningen skal det legges vekt på å støtte nyskapende kunst og stimulere nye uttrykksformer, nye formidlingsformer og kulturelt mangfold. Det skal tas hensyn til mangfold og bredde ved tildeling av midler, spesielt gjelder dette prosjekter innen dans.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev