Marte Thorsby, IFPI, 2004 (foto: Grette.no)

Musikkfond i forandring

Fond for Utøvende Kunstnere har fått nytt styre – som i løpet av de neste to årene skal innvilge og avslå en stadig økende mengde støtte-søknader fra musikere, dansere og scenekunstnere landet over. Innen musikkorganisasjonene henger en styreplass i FFUK høyt – fra neste år vil fondet nemlig sitte på en betydelig større årsbudsjett enn dagens 30 millioner. Representanter for populærmusikken har lenge hevdet seg underrepresentert – endog utestengt – fra FFUK. Med Trond Giskes utnevnelser til nytt styre, kan man se en åpenbar balanseendring i FFUK: for første gang er både GramArt og Norsk Artistforbund inne med representanter. Dette vekker både positive og negative reaksjoner: IFPI-sjef Marte Thorsby synes styresammensetningen virker «profesjonell og nøytral», mens FONO-leder Larry Bringsjord mener det nye styret «virker politisk motivert». Leder for Norsk Tonekunstnersamfunn, Ole Böhn, er langt fra fornøyd: – Det er uhørt at den seriøse musikken er blitt neglisjert totalt ved oppnevnin

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Mens vederlagsorganisasjonen GRAMO sørger for at norske artister får penger når platene deres blir kringkastet eller brukt offentlig, går avgiftspengene for såkalte «ikke-vernede» innspillinger til Fond For Utøvende Kunstnere.

Avgiften og vederlaget ligger på samme nivå, slik at man unngår at radiostasjoner og liknende kan spare penger på å utelukkende spille ikke-vernet musikk – som i praksis begrenser seg til utenlandsk musikk og musikk som er så gammel at rettighetene har «gått ut på dato».

Store penger
Fond for Utøvende Kunstnere forvaltet i 2005 26 millioner kroner, som ble fordelt på over 900 innvilgede søknader. For 2006 ligger tallene foreløpig på 30,5 millioner.

Men hvem er det som får penger fra FFUK? Fra populærmusikk-hold har det gjentatte ganger vært hevdet at FFUK i alt for liten grad kommer den såkalt «rytmiske» musikken til gode. Et argument for å styrke styre-representasjonen til populærmusikken, har vært at det er beslektede musikkformer (les amerikansk populærmusikk) som sørger for brorparten av inntektene til fondet. Man har også argumentert med at det finnes svært mange kommersielt svake uttrykk innenfor den rytmiske musikken.

På den andre siden står representanter for såkalt «smalere» musikkuttrykk og sjangere, som i ytterste konsekvens har hevdet at populærmusikken – med sin brede kommersielle appell – får klare seg selv. Credoet har ofte hatt omtrent denne ordlyden: «Tar man ikke vare på de sårbare sjangrene som ikke kan overleve på kommersielle appell, mister man kunstnerisk verdifulle uttrykk og en viktig bredde i musikklivet».

Viktig innsprøytning
Fond for Utøvende Kunstnere kommer til å få en betydelig inntekstøkning allerede fra 2007 – da vil de også motta avgift for ikke-vernet musikk som spilles i kjøpesentre, på treningstudioer, i diskoteker – kort sagt all annen offentlig bruk enn kringkasting. Et svært forsiktig forsiktig anslag er en økning på 10-12 millioner. Det til enhver tid sittende FFUK-styret er de som gir tilslag eller avslag på hver enkelt søknad.

Dermed har det også knyttet seg stor interresse til hvem kulturministeren ville utnevne til det nye FFUK-styret. Da FFUK i oktober sto uten styre fordi et nytt ikke hadde blitt oppnevnt, økte spekulasjonene om at dette kunne skyldes en kommende balanseendring i FFUK.

Kulturministeren har styrt unna den trolig største potensielle brannfakkelen: Selv om GramArt har gitt tydelig uttrykk for at de helst ville ha sin egen (og GRAMOS) styreleder Marianne Antonsen inn i FFUK-styret, valgte Giske å la plassen gå til DDE-artisten Bård Jørgen Iversen, som var prioritert som nummer to i GramArts innstilling. Dette til tross – utnevnelsene har vekket både positive og negative reaksjoner.

Ballade har henvendt seg til en rekke sentrale musikkorganisasjoner, for å sanke noen inntrykk og spådommer rundt dette viktige fondets virke i årene som kommer. Nedenfor kan du lese noen av dem:

Ole Böhn, leder for Norsk Tonekunstnersamfunn:
(Norsk Tonekunstnersamfunn er ikke representert i det nye FFUK-styret, red. anm.)

Hva synes dere om den nye styresammensetningen i FFUK?

— Personlig er jeg ikke særlig begeistret for den nye styresammensetningen. Selvfølgelig er det vanskelig å etterfølge en dyktig leder som Reidun Berg som hadde stor innsikt i musikklivet og dette ikke bare innen seriøs musikk. Jeg kjenner ikke den nye lederen, men etter å ha lest hennes bakgrunn, er jeg ikke helt overbevist om at hun har de samme egenskapene. Men, selvfølgelig skal man gi folk en sjanse til å vise at man har den kunnskapen om Norges varierte musikkliv som er nødvendig for å kunne lede Fondet. Man skal også gi folk tid til å kunne erverve kunnskap. Vi får se!

Tror dere at dette styret vil dreie FFUK i en annen retning enn tidligere – i så fall hvilken retning?

— Styret er utvidet og har nå hele to representanter for populærmusikken, en fra GramArt og en fra Norges Artistforbund. Dette liker jeg svært dårlig. Jeg er redd for at det blir færre midler bevilget til den seriøse musikken. Det er den seriøse musikken og gjerne smale prosjekter som er avhengige av hjelp fra fondet. Hvis nåværende praksis blir endret, vil det få store konsekvenser for mangfoldet i musikklivet. Når kulturministeren i tillegg har fratatt Kulturrådet penger til lokale musikktiltak, kan situasjonen bli ytterst vanskelig.

— Jeg er meget opprørt over at talsmenn for den seriøse musikken ikke er representert i styret. Riktignok er nestlederen kantor og leder av Musikernes Fellesorganisasjon, men han må representere hele sin medlemsmasse som også omfatter populærmusikere. Det er uhørt at den seriøse musikken er blitt neglisjert totalt ved oppnevningen av det nye styret. Nå har Fondet ingen spisskompetanse på kunstmusikk. Hvordan skal de kunne behandle søknader fra denne sjangeren? Blir det tilfeldig, eller vil disse søknadene bare bli neglisjert ?

— Jeg mener at det nye styret er et resultat av kulturministerens ønske om å være » populær».

Knut Aafløy, leder for Norsk Artistforbund:
(Norsk Artistforbund er representert igjennom Tove Bøygard, red. anm.)

Hva synes dere om den nye styresammensetningen i FFUK?

— Vi i Norsk Artistforbund er veldig glade for å få styreplass i FFUK. Endelig får også pop- og rockutøverne lov til å representere seg selv i et kulturfond, og det er vi takknemlige for. Vår sjanger har alt for lenge blitt tilsidesatt med hensyn til representasjon, til tross for at fondspengene i all hovedsak er generert av popmusikk, fortrinnsvis amerikansk.

Tror dere at dette styret vil dreie FFUK i en annen retning enn tidligere – i så fall hvilken retning?

— Ikke nødvendigvis. Fondet skal fortsatt arbeide for mangfoldet, men sammensetningen av det nye styret er nå mer i tråd med hva vi har ønsket lenge. Hva dette vil resultere i ønsker jeg ikke å forskuttere, men det skal bli spennende å se.

Marte Thorsby, adm. Dir. IFPI Norge:
(Marte Thorsby sitter i det nye FFUK-styret, red.anm.)

Hva synes du om den nye styresammensetningen i FFUK?

— Styresammensetningen virker profesjonell og nøytral. Det virker som om innstillingsretten er hensyntatt i rimelig grad.

Tror du at dette styret vil dreie FFUK i en annen retning enn tidligere – i så fall hvilken retning?

— Det er naturligvis altfor tidlig å uttale seg om det nye styrets virke.

Larry Bringsjord, leder av Foreningen Norske Plateselskaper (FONO):
(Fono er representert igjennom sin rådgiver Jan Pausen, som sitter som personlig vara for Thorsby, red. anm.)

Hvordan reagerer du på styresammensetningen i FFUK?

— Det virker politisk motivert. Utøverorganisasjonene GramArt og Norsk Artistforbund har fått “sine” folk inn i styret. Dette har GramArt og Norsk Artistforbund slåss for ”lenge”. Nå er de der. Musikernes Fellesorganisasjon har vært der siden tidenes morgen. Produsent-representanten er i denne omgang fra IFPI; International Federation of the Phonographic Industry, som på verdensbasis i all hovedsak representer de 4 multinasjonale selskapene. Nå er de der. Toni Usman og Hilde Sol Erdal virker som et par friskinger. Den nye lederen Lene Hansen kan vise seg å være et spennende valg.

— Dette kan muligens være et spennende styre. Enkelte har slåss hardt for å komme dit de nå er. Jeg mener vi skal gi dem tid og rom til å sette i gang det enorme arbeidet med å lese, vurdere og sammenligne tusenvis av søknader i året. Det krever mye kunnskap, faglig dyktighet, kompetanse på mange plan, mange lange netter, tålmodighet og ”forskning”. Vi får følge godt med.

Tror du at dette styret vil dreie FFUK i en annen retning enn tidligere – i så fall hvilken retning?

– Styret må forholde seg til retningslinjer og formål. For 4 år siden ble det, slik jeg oppfatter det, foretatt en retningsendring der vi ble enige om å behandle alle musikksjangere likt enten det var black metal, samtidsmusikk, etnisk, pop, gospel, folkemusikk, osv. Slik håper jeg at det fortsetter.

— Men, dette styret kan komme til å dreie tildelingene til fordel for mer popifiserte kulturelle uttrykk på bekostning av smalere sjangere. En slik fordeling vil være uheldig for såkalte smalere sjangere og kan bety at det kommer ut færre slike plater og musikklivet blir mindre mangfoldig.Men når det er sagt, vil mengden søknader fra utøver-organisasjonenes medlemmer sannsynligvis øke:

— Jeg tror vi vil se mange flere søknader fra og bevilgninger til musikere innen pop, rock, gospel, blues, danseband og folkemusikk. Det har vært mangelvare innenfor f.eks FFUKs reisestøtte-ordning. Her har klassisk- og jazzutøvere dominert tildelingene rett og slett fordi det er de som har søkt. Jeg tipper også at dette styret kan komme til å tildele større beløp på færre prosjekter, noe jeg mener er positivt i seg selv.

Bringsjord, som tidligere har sittet i FFUK-styret, benytter også anledningen til å advare de ferske styremeldemmene om hva som venter dem:

— Jeg tror styret får litt av en sjokk når de ser arbeidsmengden! Honoraret for arbeidet har vært og er, på lik linje med minstesatsen for en McDonalds-ansatt. Styreperioden har tidligere vært 4 år, men er nå redusert til to år. Hvis det nye styret kommer til å skifte retning vil jeg anta at det skjer temmelig raskt – hvis de skal rekke forandringer innen et nytt styre blir oppnevnt, avslutter Bringsjord.

MFOs leder Arnfinn Bjerkestrand er nyutnevnt nestleder i FFUK-styret, og ønsker derfor ikke å si så mye om styresammensetningen. Han har allikevel kommet med en kort kommentar til Ballade:

— Både MFO og undertegnede er selvfølgelig glade for at det nye styret er på plass, så man kan sette i gang med å arbeide etter det som er fondets formål. En viktig sak er å få mer penger inn i fondet, pengemangel har vært et problem lenge, i takt med stadig flere søknader, lyder Bjerkestrands kommentar.

Komponistene er en av gruppene som ikke har anledning til å søke direkte stipend fra FFUK. Undertegnede ønsket allikevel å få en kommentar fra Norsk Komponistforening, fordi deres medlemmer indirekte har stort utbytte av fondet igjennom støtte til musikerne som fremfører deres verker.

Styreleder i NKF, Asbjørn Schaathun, er langt fra negativ til den nye styresammensetningen:

— Selv om dette fondet ikke berører våre medlemmer direkte, skulle jeg tro at fondets midler, indirekte gjennom å muliggjøre fremførelsen av musikk av norske opphavspersoner, tilfører våre medlemmer tildels store midler, (uten at vi har noe tallmateriale på dette.) Derfor er dette fondet også viktig for oss.

— Jeg vil på prinsipielt grunnlag anføre at NKF, alltid vil forholde seg til et hvilket som helst oppnevnt eller valgt styre på en profesjonell måte, m.a.o. styret som er oss gitt, vil vi ønske å samarbeide med.

— Fra andre sammenhenger i musikklivet kjenner jeg godt problemstillinger som kan best sammenfattes i “frykten for rockgitarister” som skal ta pengene fra alle oss “ordentlige”. Jeg vil her tenke stikk motsatt: Få dem inn i styre og stell og ansvarliggjør dem! All erfaring tilsier at personer som blir gitt slike verv raskt får øye på kompleksiteten og sammensattheten i et sunt musikkliv. Noe som jeg vil anta også vil skje i dette nye styret i FFUK, som etter det jeg forøvrig kan se, virker fint og bredt sammensatt, avslutter Schaathun.

Ballade har også henvendt seg til Norsk Rockforbund og Landslaget for Spelemenn, uten at vi har fått noen svar fra dem så langt. Norske Populærautorer (NOPA) har avstått fra å svare, da de anser disse spørsmålene for å ligge utenfor deres virke.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev