Fond for utøvende kunstnere, logo

Nytt styre i Fond for utøvende kunstnere

Lene Hansen er utnevnt som leder av det nye styret i Fond for utøvende kunstnere. Hun er sametingsrepresentant og tidligere leder av kulturfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord. Fondet forvalter avgiften for offentlig bruk av lydopptak som ikke har vern etter åndsverkloven. Fondet fordelte i 2005 i overkant av 18 mill kr i støtte til utøvende kunstnere. Alt dette i følge en fersk pressemelding fra kultur- og kirkedepartementet.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Forskriften som regulerer fondets styre er endret i forbindelse med utnevningen, slik at det nye styret består av 7 medlemmer utnevnt for 2 år. Det nye styret består av Lene Hansen (leder), Arnfinn Bjerkestrand (nestleder), Toni Usman, Hilde Sol Erdal, Bård Jørgen Iversen, Tove Bøygard og Marte Thorsby.


Fond for utøvende kunstnere ble etablert for 50 år siden for å gi utøvende kunstnere kompensasjon for offentlig bruk av lydopptak. Bakgrunnen var at levende musikk i stadig større grad ble erstattet med lydopptak. Norge var blant de første land i verden som ved fondet etablerte en ordning som ga utøvende kunstnere en kompensasjon for bruk av deres lydopptak.

Fond for utøvende kunstnere forvalter i dag avgift for bruk av ikke-vernede lydopptak, altså opptak som i dag ikke har vern etter åndsverkloven. Avgiftsbeleggingen innebærer at det koster like mye å spille amerikanske som norske artister, og på den måten unngår man en vridning i repertoaret i disfavør av norske artister. Per i dag får fondet kun avgift for bruk i kringkasting, men fra årsskiftet vil fondet også forvalte avgift for annen offentlig fremføring og får dermed større inntekter.

Fondsordningen er i dag en kulturpolitisk ordning. Avgiftsmidlene fordeles etter søknad, i hovedsak som prosjektstøtte til plateinnspillinger, konserter, turneer og danse- og teaterforestillinger.


Styret i Fond for utøvende kunstnere fra 1. november 2006 til 31. desember 2008:

Medlem:
Personlig varamedlem:
Lene Hansen (leder), sametings-representant, adjunkt, journalist, tidligere leder av kulturfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord. Bor i dag i Tromsø. Kristin C. Slørdahl, advokat, Oslo
Arnfinn Bjerkestrand (nestleder), kantor, forbundsleder Musikernes Fellesorganisasjon, Oslo Ingerlise Størksen, artist, Musikernes Fellesorganisasjon, Ulset
Toni Usman, skuespiller, Norsk Skuespillerforbund, Oslo Jan Lothe Eriksen, daglig leder Norsk Folkemusikk- og Danselag, Nesoddtangen
Hilde Sol Erdal, koreograf, Norske dansekunstnere, Bergen Nicola Samad, skuespiller, Norsk Skuespillerforbund, Oslo
Bård Jørgen Iversen, artist, GramArt, Namsos Solveig Slettahjell, artist, Norsk jazzforum, Oslo
Tove Bøygard, artist, Norsk artistforbund, Ål i Hallingdal Birger Carlsen, direktør Festspillene i Nord-Norge, Norsk jazzforum, Harstad
Marte Thorsby, direktør IFPI Norge, Oslo

Ballade vil følge denne saken videre

Jan Paulsen, daglig leder FONO, Toten

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev