Barrat Due

Fond for utøvende kunstnere – årsmelding

Ffuk støttet 196 nye norske innspillinger, 300 musikkprosjekter og 70 danseforestillinger i fjor. De registrerte dessuten nesten 800 nye søkere, noe som er en økning på nærmere 50 %. De gleder seg også over økte inntekter og lovnader fra statsråden om økt støtte fremover.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Fondets årsmelding for 2005 er nå klar, der det fremgår at de hadde en inntekt på i overkant av 26 millioner i 2005, inkludert ca. 2 millioner fra tilbakeførte bevilgninger fra de siste 5 år som ikke er blitt benyttet. I overkant av 24 millioner kommer fra avgift som kringkastingsselskapene betaler for bruk av musikkopptak som ikke har vern etter åndsverkloven.

Disse midlene er blant annet benyttet slik:

* støtte til 196 nye, norske innspillinger i 2005.
* 300 musikkprosjekter fikk støtte, 55 teateroppsetninger og 70 danseforestillinger fikk produksjons- eller visningsstøtte.
* Fondet registrerte i 2005 hele 795 nye søkere. I forhold til 2003 var det en økning i antall søknader på nesten 50%

Behovet er stort, og økende, heter det fra Ffuk: «Dette tror vi bl.a. har sammenheng med at vi har fått flere studieplasser innen kunstfag de siste årene. Med så stort tilsig av nye søkere, ser vi også behovet for opplæring i søknadsskriving og opplysning om fondets tildelingskriterier. Fondet prøver å rette på dette, ved kurs i søknadsskriving, langåpent kontor med hjelp til søknadsskriving, tips på våre hjemmesider og telefonhjelp. I 2005 holdt vi kurs for Samspill, studenter ved Niss og for Gramart.

Av totalt 3.227 innkomne søknader i 2005, ble 921 innvilget. På hvert møte må veldig mange, veldig gode søknader avslås. Dette fordi fondets midler ikke står i forhold til søknadsmengden. Gledelig er det derfor at fondets inntekter viste en økende tendens i 2005. Enda mer gledelig er det at statsråd Trond Giske i møte med fondet har lovet å iverksette avgiften for bruk av ikke-vernete opptak ved annen offentlig bruk enn kringkasting så snart som overhodet mulig. Fondet takker!

I optimismens (og for all del; realismens!) tegn har vi derfor i budsjettet for 2006 økt bevilgningspostene noe, blant annet med 1 million mer til innspillingsstøtte, ½ million mer til hver av kategoriene musikkprosjekter, danseprosjekter og teaterprosjekter.»

Neste søknadsfrist er den 4. mai. Fondets årsmelding kan du lese her.

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev