Hans Tore Bjerkaas 2 (Foto: NRK)

Musikk- og kulturlivet om NRKs nye sjef

I januar kom nyheten om at Hans Tore Bjerkaas overtar etter John G. Bernander som kringkastingssjef i NRK. Bjerkaas startet sin NRK-karriere som journalist i 1977. Fra 1986 har Bjerkaas hatt ulike lederstillinger i NRK, og de siste tre årene har han vært distriktsredaktør i NRK Troms og Finnmark. Ballade har snakket med et utvalg personer i musikklivet om valget av Bjerkaas, og hva de ønsker skal skje med kulturfeltet i statskanalen framover. – Kunst og kultur er truet på fjernsyn, ikke bare i NRK, men på verdensbasis. Man må kreve av Bjerkaas, og NRK, at de tenker kommersielt i mindre grad enn da han var direktør, sier Synne Skouen, komponist og tidligere leder av kulturavdelingen i NRK.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen

Dette er spørsmålene Ballade stilte:

— Hva slags kommentar har du til valget av Hans Tore Bjerkaas til Kringkastingssjef i NRK, og at hans bakgrunn er journalistisk og ikke politisk?

— Hva ønsker du deg av kulturdekning på NRKs hovedplattformer radio og TV?

Synne Skouen – komponist, tidligere kultursjef i NRK, tidligere leder i Komponistforeningen:

— Jeg synes det var et veldig klokt valg, og det eneste fornuftige å gjøre nå. En politiker hadde måtte læres opp i medievirksomhet. Den tiden er forbi. Det at man fant et menneske som kan kringkastingsvirksomhet var det eneste fornuftige.

— Jeg synes det står respekt av det nåværende TV-sjef Annika Bjørnstad har fått til de siste årene. Hovedscenen er tilbake, og vi har fått et program som Bokprogrammet. Det er et godt tegn. Man må legge et betydelig press på Bjerkaas. Han kommer til å bli en god kringkastingssjef, men han er ikke den som først som tenker kunst og kultur. Heller ikke som nr. 2 eller nr 3. Det som trengs er støtte til kunstens og kulturens plass i kulturavdelingen. Bjerkaas er en lyttende mann, men han er en realist og vil nok følge sporet som Einar Førde la, nemlig at NRK må være nyheter, sport og underholdning – nyheter, sport og underholdning – nyheter, sport og underholdning. Kunst og kultur er truet på fjernsyn, ikke bare i NRK, men på verdensbasis. Man må kreve av Bjerkaas, og NRK, at de tenker kommersielt i mindre grad enn da han var direktør.

Jon Øyvind Ness – komponist og leder av musikkfaglig utvalg i Komponistforeningen:

— Man bør ta på alvor at over 50% av befolkningen synes det er altfor mye sport i mediene. De fleste medier svarer på dette med å tilby MER sport. Smart! «Kulturkanalen» NRK 2 sender for eksempel trav daglig, og på søndager viser NRK1, NRK2 og TV2 fotballtabeller, altså dårlig illustrert radio, samtidig. Selv om de ikke har råd til å vise fotball, må vi se på fotballstoff likevel. Utover en mer nyansert dekning av musikkfeltet ønsker jeg også generelt et mer dyptpløyende kulturtilbud enn for eksempel det overfladiske Store Studio. Gode populærvitenskaplige programmer, naturprogrammer osv…i det hele tatt at NRK tør å bli tydeligere i sin rolle som allmennkringkaster, og at de innskjerper sin utglidning i retning av populistiske TV2-fakter. Det er mange fine tilløp i P2, og denne profilen burde rendyrkes, og overføres til minst én av TV-kanalene.

Karene Lyngholm – kunstnerisk og adminstrativ leder Dansens Hus:

— Har ikke mye å kommentere på akkurat valget Bjerkaas. Jeg har registrert at de har rekruttert internt, noe som har vakt begeistring i NRK. Det forskutterer ikke mye omveltninger internt. Jeg har et helt nøytralt forhold til han som person og fagperson. Men de vet nok hva de har gjort siden begeistringen er stor, så vi får se hvordan det går.

— Vi ønsker mer dekning. Dansen er i en enorm oppgangsfase både når det gjelder noske produksjoner og gjestespill fra utlandet. Norske koreografer er etterspurt i hele Europa. Jeg ønsker at NRK kan reflektere det, og selve utviklingen i norsk dans generelt. Men all dekning er ikke nødvendigvis bra. Kvaliteten på arbeidet er svært viktig. Kvaliteten på fjernsynsproduksjonen må reflektere kvaliteten på dansen, som er svært høy. Vi har alle sett ganske mislykkede transmisjoner innen alle genre av dans. Det må gjøres på riktig måte, slik at det reflekterer både bredden og kvaliteten i det vi holder på med. Vi kommer gjerne i dialog med NRK slik at vi kan begynne å vise fram kvaliteten i norsk dans, og i større grad reflektere det vi holder på med.

Asbjørn Schaathun – komponist og leder i Komponistforeningen:

— Jeg kjenner ikke Bjerkaas personlig eller som kringkastingsmann, men jeg vet at det er en mann med lang erfaring. Jeg håper han viderefører NRKs prioritering av seriøs musikk, for til tross for all kritikk gjør NRK fremdeles jobben sin. Jeg vet ikke om journalister eller advokater kommer til himmelen, og jeg har ikke oversikt over hva en slik type jobb fører med seg. Men journalister er opptatt av formidling, noe som skulle komme musikken til gode hvis han er opptatt av det.

— Jeg har et virkelig ønske om at NRK går tilbake til egenproduksjonene, og at NRK blir en viktig arena der man initierer prosjekter og ikke bare dokumenterer. Jeg ønsker livemusikk tilbake i radio, og at unge musikere får lov til å spille inn igjen for radio, men også for TV. Mer lokalt for Komponistforeningen hadde det vært veldig interessant å sikre dokumentasjon av komponister og verker, slik at dette underlige yrket kan alminneligjøres i større grad. Stikkord er altså egenproduksjon. NRK sender mye fint fra utlandet, men NRK er en bærebjelke i den seriøse musikkulturen og det håper jeg de kan fortsette å være.

Helleik Kvinnesland – daglig leder i Maijazz Stavanger:

— Kjenner lite til Bjerkaas og hans programerklæringer, så jeg har ikke så mye å si om han på den måten. Journalistbakgrunn er positivt og interessant nok.

— Det er en altfor dårlig satsing på kultur generelt og jazz spesielt. Før tok NRK radio opp flere konserter og sendte mye mer jazz. Men økonomien har blitt dårligere noe som har resultert i færre opptak og mindre dokumentasjon. På TV har NRK omtrent vært helt fraværende på norsk jazz. Det finnes litt internasjonal jazz og amerikanske serier, men NRK tar ikke akkurat norsk jazz på pulsen. Jeg har et sterkt håp om at det kan bli bedre. NRK hadde nylig et program om Jon Balke, men av egenproduksjoner i NRK savner jeg mer tilstedeværelse. Generelt skulle de satset mer penger på å være tilstede enn de har vært til nå, både på TV og radio.

Line Endresenavtroppende daglig leder i Bergens Rockaktører – BRAK, Bergen:

— Jeg kjenner veldig lite til Bjerkaas. Det kan være en fordel med en annen bakgrunn enn den politiske, og være fristilt fra politisk historie og bindinger. Hvis han kan gjøre en god politisk jobb parallelt er det et godt valg. Synes foreløpig han har en veldig nøktern framtroning, og det er bra.

— Mest mulig kvalitetsprogram som er mer enn fem minutter kulturnytt. Altså litt mer dybdestoff om hva kulturlivet har å by på. Kultur preger mye av hverdagen til den allmenne person, slik at flere og flere ville vært interessert i å se gode programmer. Det finnes bra programmer som har fokus på musikk, som Lydverket, men det trengs bedre sendetider og flere typer program. Og vi trenger enda mer mangfold. Absolutt Underholdning er lagt ned på TV2, der er det et tomrom som NRK nå kan fylle.

Rolf Wallinkomponist og trompeter:

— Det spørs hva slags journalistisk bakgrunn han har. Det har først og fremst med holdninger å gjøre, og hva man vil en allmennkringkaster skal være. NRK har vært fullstendig paralysert av denne rating-tankegangen i stedet for å tenke god TV. Når det gjelder et program som Store Studio program kan de gå dypt inn i litteratur og filosofi, men når det gjelder musikk skal det være popmusikk. Fordi de er redd for at det seersegmentet ikke skal forstå noe annet enn popmusikk, antageligvis.

— Jeg vil at NRK skal ta kultur på alvor, og gjenspeile det beste i kulturen uansett genre. Det er en utrolig kvalitet som vanlige mennesker ikke aner finnes, fordi når det ikke reflekteres i mediene, finnes det ikke. Det er redaksjonelle valg og politisk valg som diverse sjefer i NRK har gjort. Det de gjør er ganske enkelt å avskjære den informasjonen folk vitterlig har krav på. Hvis man tok noen av dagene som brukes på Quartfestivalen og brukte på for eksempel samtidsmusikk, ville det i seg selv vært en drastisk endring. Det er såpass mye pop fra før at man trenger ikke vegg-til-vegg-dekning av Quart. Jeg sier ikke at man skal slutte å dekke den festivalen, men NRK bør prøve å se hva som er best uansett genre. Det betyr ikke nødvendigvis samtidsmusikk, redaksjonen skal selvfølgelig selv bestemme hva de mener er mest interessant. Nå velger de det de tror får mest seere på. Vi har et fantastisk spekter i norsk musikk fra pop til samtidsmusikk, og utenfor det, og det bør reflekteres i hva NRK interesserer seg for.

Bjerkaas tiltrer stillingen den 13. mars i år.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev