Olemic Thommesen, 2003

NRK-lisensen: Hard kritikk mot Giske og Bakke

Etter at Dagens Næringsliv rett før jul bragte en avslørende og sterkt kritisk artikkel om den foreslåtte omleggingen av lisensinnkrevingen, har både kulturminister Trond Giske og NRK-styreleder Halvard Bakke måttet tåle hard kritikk. Både Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre er svært kritiske til hvordan saken har blitt håndtert, og går langt i å antyde at Stortinget nærmest har blitt ført bak lyset av Arbeiderparti-kameratene. Og bakom lurer kanskje en total omlegging av den drøyt åtti år gamle lisens-ordningen.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

Omleggingen av lisensordningen ble lansert i forbindelse med at NRK skal gå over til nytt regnskapssystem, der lisensen vil kreves inn fra 1. januar hvert år.

I følge kulturminister Trond Giske skal denne omleggingen av lisensordningen være av ren ”regnskapsteknisk” art.

Dagens Næringsliv, som åpnet opp saken med et seks siders oppslag lille julaften, så imidlertid annerledes på det, og brukte sterke ord for å beskrive det de kalte ”Lisenskuppet”.

Ap-veteranen Halvard Bakke, som ble innsatt som styreleder i NRK av Trond Giske i fjor sommer, hadde i følge DN ”gjennomført et politisk kupp som sikrer NRK en halv milliard ekstra i lisensinntekter for 2007 – uten at Stortingspolitikerne skjønte hva de ble med på.” Og det att på til med Trond Giskes fulle velsignelse, slik bl.a. Høyres kulturpolitiske talsmann Olemic Thommesen ser det.

For selv om både Bakke og Giske gjentatte ganger har hevdet at omleggingen ikke vil føre til noen ekstra utgifter for lisensbetalerne, er det også mange som mener at manøveren til NRKs styreleder var et bevisst forsøk på å ta seg dobbelt betalt for to av årets måneder.

NRK kunne i så fall ha krevd inn lisens for 12 måneder i år, mens folk allerede har betalt lisensen frem til 1. mars. En slik ”dobbel forskuddssbetaling” for januar og februar ville ha gitt NRK rundt 550 millioner kroner i ekstra inntekter.

Opposisjonen på Stortinget mener at lisensomleggingen nærmest ble forsøkt lurt gjennom systemet i en travel førjulstid, og heller ikke Statsministerens kontor eller Finansdepartementet skal ha vært orientert om planene fra Bakke og Giske.

I følge Dagens Næringsliv, som har fulgt saken tett hele veien, er det nå til dels sterk irritasjon i regjeringen fordi Finansdepartementet ikke ble informert. Samtidig har både NRKs egne revisorer og økonomiske eksperter advart om at forslaget heller ikke tilfredsstiller regnskapslovgivningen. I går ble det da også kjent at Hallvard Bakke har utsatt lisensomleggingen til høsten, nok en gang tilsynelatende på eget initiativ.

Eldbjørg Løwer, som var styreleder i NRK før Giske innsatte Bakke, mener at den nye styrelederen har handlet egenrådig, og ikke rådført seg i tilstrekkelig grad med den øvrige NRK-ledelsen.

— Jeg synes det flere ganger har vært vanskelig å oppfatte om Hallvard Bakke uttaler seg som styreleder, på vegne av administrasjonen eller om han er politiker. Det blir veldig uryddig, i tillegg blir det vanskelig i ettertid å plassere ansvaret, sier Løwer til NRKs kulturnyheter.

Fremskrittspartiets Ulf Erik Knudsen har ikke tillit til Hallvard Bakke som styreleder i NRK, og mener at han rett og slett bør byttes ut. Heller ikke Venstres Trine Skei Grande er særlig fornøyd med samspillet mellom NRKs ferske styreleder og den sittende kulturministeren.

— Med Arbeiderparti-venner på Stortinget som kan fikse og trikse, får en lett til det en ønsker for det aksjeselskapet en styrer, kommenterer hun syrlig overfor NRK.

Selv om Trond Giske fortsetter å insistere på at dette er ”storm i et vannglass”, anbefaler Høyres Olemic Thommesen at Stortinget må gå nøye gjennom saken på nytt.

— Dette er en sak med to sider. Det ene er spørsmålet om lisensbetalerne skal betale to ganger for januar og februar. Det andre er forholdet mellom storting og regjering, hvordan Stortinget er informert og hvordan disse forslagene fra Bakke er håndtert, sier Thommessen til Aftenposten i dag.

NRK tar i 2007 inn rundt 3, 7 milliarder kroner via lisensordningen, som vel har vært omstridt helt siden den ble innført i 1924. En egen TV-lisens ble innført i 1957 som et tillegg til lytterlisensen på radio, som på sin side falt bort i 1976. Så sent som i 1961 var kringkastingsavgiften bare på 32 kroner, mens den i dag har svulmet til hele 2103 kroner.

Lisensavgiften er som kjent ingen frivillig sak, og mange har gjennom årene tatt til orde for en omlegging av ordningen. Venstre er blant partiene som har tatt til orde for at NRK bør finansieres over skattesedelen, men mange tipper – og frykter – at den første større omleggingen snarere vil komme i form av en utvidet tvangsavgift, etter mønster fra Danmark.

Fra nyttår 2007 må danskene nemlig betale en såkalt ”medielisens”, som medfører at man må betale full lisens også for å eie andre apparater enn TVen. Dermed har danske myndigheter over natten innført en tvangslisens for både mobiltelefoner og PCer med interettoppkobling – kort sagt alle moderne medier som har en mulighet for å ta inn TV-signaler, uansett om man bruker dem til å se på statsproduserte fjernsynsprogrammer eller ikke.

Vi får vel håpe at ingen tipser verken Giske eller Bakke om denne muligheten med det første.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev