Trond Giske, 2003

Giske presenterer kulturlov og forsvarer LOK-kutt

I dag presenterte kulturminister Trond Giske ett forlag til ny kulturlov, som han håper kan grunnlovfestes etter hvert. Loven skal formalisere det offentliges ansvar for å legge til rette for et bredt og variert kulturliv over hele landet, på samme måten som det offentlige har ansvar for skolegang, helsevesen og bibliotektilgang. Giske brukte samtidig anledningen til å forsvare kuttene i LOK-ordningen, som har satt lokale arrangører landet over i harnisk: – Med en 50- eller kanskje 60-dobling av dagens kulturpenger må også de frie midlene til kultur øke betraktelig, og det føler jeg meg trygg på at de vil gjøre, var kulturministerens kommentar.

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Hayseed og Odd Einar Nordheim på Hankø

11/12/2020 Kl. 21.00

Viken

MIMMI på Hankø

12/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Av Knut Steen

Den nye kulturloven ble i dag presentert under en pressekonferanse i Oslo.

Hensikten med en generell kulturlov, kunne kulturministeren fortelle, er å gi kultursektoren ytterligere tyngde og status som offentlig ansvarsområde.

Enkelt og prinsipielt
Formålet er å tydeliggjøre det ansvaret offentlige myndigheter har for å legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

Det legges opp til en enkel lov uten detaljerte føringer for bevilgningsnivå, prioriteringer eller organisering av kulturområdet på de respektive forvaltningsnivåene.

Kulturløfte og Soria Moria
— Med dette lovforslaget gjennomføres et viktig punkt i Soria Moria-erklæringen, der det er slått fast at Regjeringen vil innføre en enkel, generell kulturlov som gir uttrykk for det offentliges ansvar på kulturfeltet, sa Giske under pressekonferansen. Her henviste han også til punkt 2. i de rødgrønne partienes ”Kulturløfte”, som slår fast at Norge bør ha en slik lov.

Loven er løselig basert på den finske kulturloven. Forslaget til den norske varianten skal nå sendes ut på bred høring:

— Målet er å få sendt en proposisjon til odelstinget i løpet av våren 2007, kunne kulturministeren fortelle.

Ingen sanksjonsmuligheter
På spørsmål om sanksjonsmuligheter – spesielt mot kommuner og fylkeskommuner som ikke oppfyller kravene om tilrettelegging og støtte til kulturlivet, svarte Giske:

— Dette er jo ingen straffelov, så man vil ikke kunne stille enkelte fylkesmenn til rettslig ansvar. Men dette er allikevel med på å understreke det offentliges ansvar for å legge til rette for kulturen, mente Giske.

Forsvarer LOK-kutt
Kulturministeren hadde tydeligvis ventet spørsmål i forhold til den omstridte avgjørelsen om å legge ned ordningen for lokale musikktiltak, som hittil har vært administrert av Norsk Kulturråd.

Ordningen har i år bidratt med 6 millioner, fordelt på over 900 arrangementer. Mange av disse arrangørene har nå varslet at de må legge ned hvis LOK-midlene forsvinner, slik Giske har varslet.

— 50-dobling av kulturpengene
Kulturministerens plan er å overlate ansvaret for lokale musikktiltak til de enkelte kommuner og fylkeskommuner – noe han mener det gis mer enn godt nok rom for i kommende års budsjett:

— I dårlige tider er det ofte kulturen som får unngjelde på trange kommunebudsjetter, men nå er det gode tider for kommunene, som har fått tilleggsbevilgninger på 12 milliarder, fastslo Giske, før han fortsatte regnestykket:

— Hvis vi legger den vanlige fordelingsnøkkelen på kultur til grunn – på omtrent 3,5% – snakker vi om en økning på mellom 350 og 400 millioner mer til kultur. Dette er en 50- eller kanskje 60-dobling av dagens kulturpenger. Da må også de frie midlene til kultur øke betraktelig, og det føler jeg meg trygg på at de vil gjøre.

Ingen øremerking
Men til tross for dette, vil ikke kulturministeren øremerke disse pengene til kultur:

— Midlene vil ikke øremerkes, fordi kommunene må få frihet til å følge opp dette selv. Jeg har allikevel stor tro på at kommuner og fylkeskommuner finner gode løsninger på hvordan disse midlene fordeles best, sa Giske, som samtidig henviste til den nevnte kulturlov-forslaget, som understreker det offentlige kultur-ansvaret.

Kommunene får ansvaret
Samtidig som kulturministeren foreslo å legge ned LOK-ordningen, varslet han også at de 6 millioner kronene ordningen tidligere disponerte, ville bli overført til Rikskonsertene. Når han samtidig understreket kommunenes ansvar, skapte dette en del forvirring i forhold til hvem som i fremtiden vil sitte med ansvaret for se små sårbare kulturarrangørene i denne sammenhengen. Skal Rikskonsertene ha noen form for ansvar for å føre ordningen videre?

På direkte spørsmål om hvor ansvaret skulle ligge, var kulturministeren glassklar:

— Lokale musikktiltak er et åpenbart lokalt ansvar, sentrale utvalg har ikke den nærheten som trengs for å sitte og avgjøre om man skal støtte en konsert i Telemark på torsdag eller Flekkefjord på lørdag. Det ville være en fornærmelse mot den lokale kulturen, som i de aller fleste tilfeller også får støtte fra lokalsamfunnet. Vi trenger ikke det ekstra byråkratiet det medfører å skulle bevilge fra to steder til de samme formålene, sa Giske.

Han understreket samtidig at Rikskonsertene ikke får noen nye forpliktelser i forbindelse med de ”nye pengene”:

— Vi foreslår at man legger ned LOK-ordningen, dermed er det ingen som skal sitte med et ansvar om å føre den videre. Rikskonsertene skal forstsette med å gjøre mer av det de allerede gjør, nemlig å styrke det lokale konserttilbudet, slo Kulturministeren fast.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev