Gabriel Fliflet 2006

– Giske tar fra de små

– Kulturministeren vil fjerne et av de mest effektive tiltakene forå formidle levende musikk til folket, skriver musiker og konsertarrangør Gabriel Fliflet i dette åpne brevet til Stortingets familie- og kulturkomité. Fliflet sikter her til de 6 millionene bevilget lokale kulturtiltak, som kulturministeren nå vil fjerne: – LOK-midlene har vært vekslepenger på kulturbudsjettet, hvor symfoniorkestre og opera stikker av med brorparten. Men for oss har de betydd forskjellen mellom å kunne drive videre eller ikke, skriver Fliflet, som har vært frilansmusiker og konsertarrengør igjennom flere tiår. Han synes det er en elendig idé å sende regningen videre til kommunene, slik Giske foreslår: – Det er kanskje en god idé i en drømmeverden. I den virkelige verden vet vi kulturarbeidere bare så alt for godt at frie midler til kultur er det første som strykes når kommunestyret skal få budsjettet til å gå opp.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Gabriel Fliflet, musiker og konsertarrangør

Åpent brev til Stortingets familie- og kulturkomité:

Lokale konsertarrangører sliter med å holde hodet over vannet.

De legger ofte ned en stor innsats, men har en konstant usikker økonomi. Hittil har de kunnet søke Kulturrådet om støtte; de såkalte LOK-midlene for lokale musikktiltak.

Nå vil kulturminister Trond Giske fjerne disse midlene.

Han henviser til kommunene, og vil at disse skal øke støtten. Det er kanskje en god idé i en drømmeverden. I den virkelige verden vet vi kulturarbeidere bare så alt for godt at frie midler til kultur er det første som strykes når kommunestyret skal få budsjettet til å gå opp.

La meg bruke mitt eget ståsted som eksempel. Etter 25 år som frilansmusiker og lang erfaring som konsertarrangør kjenner jeg forholdene rundt i landet rimelig godt.

Som musiker vet jeg at de beste arrangørene ofte er små, idealistiske arrangører som har lite penger, men stor begeistring. Som musiker opplever jeg nå at slike arrangører ikke tør å inngå avtaler om konserter til våren. De vet ikke om de kan drive videre uten LOK-midler.

Som musikalsk vert og oganisator på landets mest aktive folkemusikkscene, Columbi Egg i Bergen, ser jeg at fremtiden blir usikker. Vi er et møtested for et mangfold av etnisk, akustisk musikk både fra Norge og utlandet. Hvert år opptrer 30-35 ulike grupper og solister hos oss, og nesten alltid for fulle hus.

Publikum er fra 18 til 88 år og har ganske forskjellig bakgrunn. Det de har felles er en genuin nysjerrighet og begeistring for musikk. Hos oss får de møte noen av de beste utøverne innen folkemusikksjangerne.

Ca. 40% av vår offentlige støtte har kommet fra LOK-midlene (45 000 kr. i 2005), og omtrent like mye fra kommunen. Selv om Bergen Kommune ikke er den verste til å støtte kulturen, har jeg liten tro på at de ser mulighet til å doble støtten bare fordi Giske med ett fingerknips ber dem om dette.

Vi driver nøysomt, effektivt og på høyt kunstnerisk nivå – i likhet med så mange andre idealistiske konsertarrangører rundt i landet. Det er hos slike som oss profesjonelle musikere kan få prøvd ut nye idéer og ha arbeid også utenfor festivalsesongen. LOK-midlene har vært vekslepenger på kulturbudsjettet, hvor symfoniorkestre og opera stikker av med brorparten. Men for oss har de betydd forskjellen mellom å kunne drive videre eller ikke.

Kulturministeren forsvarer seg også med at Korforbunder og Rikskonsertene får mere midler. Det er jo er fint, men hjelper i liten grad oss. Det vi trenger er frie midler som vi selv kan disponere. Det er jo nettopp muligheten til å skape noe selv som gjør at ildsjeler orker. Men da må man ha midler å forvalte.

Om Kulturrådet ikke lenger skal fordele midlene, må vi sammen finne andre løsninger. Kanskje kan de ulike sjangerorganisasjonene og Musikkens Venner sammen ta jobben med å fordele offentlig arrangørstøtte?

Én ting er sikkert: De seks millionene må ikke forsvinne i det blå – de må øremerkes inntil nye fordelingsorgan er avtalt. Siden bør beløpet flerdobles: Man finner ikke en mer effektiv måte å bruke kulturmidlene på enn å la oss småarrangører få gjøre det vi så gjerne vil gjøre.: Formidle musikk til alt folket. Hele året. Over hele landet.

De store pengene kommer nok de store institusjonene fortsatt til å beholde.

Vi spør om i hvert fall om å få beholde småpengene.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev