Nordic Black Theatre: "Osey Tutu"

G4 hyller kulturmangfoldet – og gir regjeringen en påminnelse

Stortingets kulturmelding satte kulturelt mangfold som et viktig mål. Regjeringen har gjennom Soria Moria-erklæringen også plassert kulturelt mangfold blant sine prioriteringer. Kulturminister Trond Giske har lovet å gjøre erklæringene om til handling. Ved lanseringen av det første statsbudsjettet fra denne regjeringen ønsker flere kunstnere å markere hvor viktig kulturelt mangfold er.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Det inviteres derfor til en stor og mangfoldig kunstnerisk markering foran regjeringsbygget i Oslo. Det skjer fredag 6. oktober i forbindelse med offentliggjøringen av statsbudsjettet for 2007.

Markeringens mål er å synliggjøre fire av hovedstadens kulturarenaer som danner samarbeidsforumet G4 og som består av Cosmopolite, Nordic Black Theatre, CAK (Center for Afrikansk kulturformidling) og Stiftelsen Horisont, som står bak Mela-festivalen.

Disse fire organisasjonene ledes av personer med minoritetsbakgrunn som alle har preget norsk kulturliv de siste 30 år.

I en samlet uttalelse heter det fra G4:

— I like lang tid har de slåss med dårlig økonomi og manglende forutsigbarhet når det gjelder offentlige bevilgninger ­ på tross av at et flertall i Stortinget ved flere anledninger har understreket viktigheten av disse virksomhetene og at de skulle sikres et økonomisk fundament i årene som kommer. Dette flertallet har bestått både av politikere i posisjon og i opposisjon.

Flere kunstnere, barn og voksne m.m. som vanligvis bruker disse fire kulturarenaene vil delta i markeringen. Det blir en folkefest med et klart politisk budskap, med et mangfoldig og fargerikt innhold av akrobatikk, musikk, gateteater og danseinnslag fra hele verden.

Stedet er altså Akersgata i Oslo førstkommende fredag. Ballet starter klokken 14.00.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev