Anette Wiig Bryn (Foto: Oslo Fremskrittsparti)

Hvor er den tverrsjangerlige musikkompetansen? Del 1

Siden kulturminister Giske nå foreslår å legge ned ordningen for lokale musikktiltak og legge ansvaret for lokale musikktiltak på den enkelte kommune, tenkte Balladeredaksjonen at vi skulle hjelpe musikerne og konsertarrangørene litt på vei. Kan kommunene virkelig holde kulturministerens lovnader om en 50-dobling av kulturpengene? Og hvem man skal henvende seg til i den enkelte kommune? Her begynner jakten på den kompetente tverrsjangerlige musikkompetansen i kommunepolitikken – nedenfor kan du lese svarene vi fikk fra Oslo kommune. Intervjuer med kommunepolitikere i Trondheim, Tromsø, Bergen og Stavanger følger i senere artikler.

Kalender

Av Knut Steen

Kulturministeren har foreslått å legge ned Støtteordningen for lokale musikktiltak. I stedet overfører han ansvaret til den enkelte kommune. Med 12 mrd. i ekstra kommune-bevilgninger, regner kullturministeren med 350 til 400 millioner ekstra til kultur via kommunebudsjettene neste år.

— Helt urealistisk
Kulturbyråd Anette Wiig Bryn, ser Oslo kommune for seg en 50 til 60-dobling av bevilgningene til kultur i året som kommer, slik Giske legger opp til?

— Vi er veldig glade for at regjeringen gir mer penger til kommunene, men det som er litt morsomt er at de lover ut de samme pengene til skoler, eldreomsorg, kultur, barnehager og mye mer. Det er grenser for hvor mye man kan love på vegne av kommunene, vi har faktisk bare mulighet til å bruke pengene én gang. Noe mer vil nok gå til kultur, men ikke i den størrelsesordenen, det er helt urealistisk. Vi vil selvfølgelig prøve å hjelpe til så godt vi kan, men pengene skal gå til å dekke mye annet i tillegg.

Kan dere love å sette av 3.5% av kommunebudsjettet til kultur, slik kulturministeren har regnet seg frem til?

— Nå har jeg faktisk ikke regnet på hvor mange prosent av budsjettet vi bruker på kultur, men jeg vet at vi bruker mye. Kommende år skal vi bruke store summer på prosjektet på vestbanen, Vigelandsmuseet, Munchmuseet og en rekke støtteordninger. Vi øker også støtten til Oslo Jazzfestival, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival og Oslo Kammermusikkfestival. Det er riktig at landets hovedstad bruker mye på kultur, for alt jeg vet kan det hende vi bruker mer enn 3.5% allerede. Samtidig synes jeg det er dumt å love noen prosentandel.

Lover ingenting
Men for å stille spørsmålet på en annen måte – kan du love at Oslo kommune kommer til å bruke proporsjonalt like mye av budsjettet på kultur, eller kanskje mer?

— Nei, det kan jeg ikke love. Pengene som kommer inn til kommunen skal deles mellom alle avdelingene i kommunen, fordelingen er opp til hele bystyret. Så jeg kan ikke love noe når det gjelder konkrete tall.

Tverrsjangerlig musikkompetanse?
For svar på de kommunale kompetansespørsmålene, fikk Ballade snakke med Oslos kultursjef, Anne Brit Lindsøe:

De som tidligere søkte LOK-ordningen, beveger seg innenfor alle musikksjangere, fra avantgarde-elektronika via samtidsmusikk til jazz og rock. Har dere folk som er tverrsjangerlig musikk-kompetente, på samme måte som Kulturrådets musikkutvalg?

— Nei , vi har ikke noen som er særskilt ansatte for det. Det kommunen har, er en generell saksbehandler-kompetanse på kulturfeltet, kan Lindsøe fortelle.

Men hvem er det da som sitter med ansvaret for støtte til lokale musikktiltak – og hva er riktig adresse for slike støttesøknader for Oslo kommune?

— Da sender man søknader til Kultur- og Idrettsetaten. De støtteordningene kommunen har, blir kunngjort tidlig i januar hvert år.

Føringer fra Kulturrådet?
Harald Fetveit i arrangørforeningen Dans for Voksne mener at Kulturrådet har fungert som en garantist for det kunstneriske innholdet i en søknad – har man fått støtte derfra, er det også enklere å få støtte fra kommunen. Har dette vært praksis i Oslo Kommune?

— Tidligere var det nok et moment, men ikke i det siste. Siden Kultur- og Idrettsetaten ble etablert, har vi vært førsteinstans for slike søknader. Det som legges til grunn er søknaden og de styringsvedtakene som ligger til grunn fra politisk hold.

Kunst eller skrivekunst?
Men hvis Oslo kommune ikke har særskilt musikk-kompetanse og heller ikke kan bruke kulturrådet som retningsviser – hvordan vurderer dere da den kunstneriske verdien av et lite, lokalt musikkarrangement? Blir det bare om å gjøre å formulere en best mulig søknad?

— Kommunen kan jo gå inn i dialog med søkeren, slik at de kan få utdypende svar hvis de ønsker, er Lindsøes avsluttende svar.

Adressen til Kultur og Idrettsetaten er: Postboks 1453, Vika, 0116 Oslo. Nettadressen finner du her.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev