Olemic Thommessen

Opposisjonen vender tommelen ned

– Vi støtter ikke Giskes forslag. Det uttaler Fremskrittspartiets Karin Woldset til Ballade. Vi har forhørt oss med opposisjonen på Stortinget om hvordan de stiller seg til Giskes forslag om å overføre LOK-midler til kommunene. Venstres Trine Skei Grande stiller seg skeptisk til forslaget, og Høyre er heller ikke positive: – Dette administrereres på en god måte i dag, sier Olemic Thommessen til Ballade. NB: OPPDATERT: Senterpartiet støtter regjeringens forslag.

Kalender

Av Bjørn Hammershaug

Forslaget om å endre den lokale tildelingen av konsertstøtte er omstridt. Den nåværende Norsk kulturråds støtteordning LOK skal etter planen oppheves, og midlene skal overføres kommunene. Arrangører og musikere frykter en rasering av konserttilbudet, og mener at opp til 2000 arrangementer står i fare for å forsvinne hvis dette settes i verk.

Kulturminister Trond Giske mener det ikke er god politikk at et utvalg i Oslo styrer over lokale arrangementer i distriktene. Han fremhever også at de økte bevilgningene til kommunene vil komme det lokale kulturlivet til gode. En økning på 12 milliarder vil medføre en økning på cirka 400 millioner til kulturformål, antar Giske. Han mener at kultursektoren i kommunene vil få over en femtidobling til rådighet.

Men disse midlene blir ikke øremerket kulturformål:

— Midlene vil ikke øremerkes, fordi kommunene må få frihet til å følge opp dette selv. Jeg har allikevel stor tro på at kommuner og fylkeskommuner finner gode løsninger på hvordan disse midlene fordeles best, sa Giske til Ballade (6/11).

Dette argumentet har vakt uro i musikermiljøet.

— Så lenge Giskes ønske ikke følges av øremerkede midler, er det usannsynlig at kommunene vil ha mulighet til å øke tilskuddet tilsvarende den støtten som forsvinner, hevdet Hild Borchgrevink i Ny Musikk i et innlegg her på Ballade (6/11).

Vi har forhørt oss med kulturpolitiske talspersoner fra de to største opposisjonspartiene på Stortinget om de stiller seg bak Giskes forslag:

Olemic Thommessen, familie/kulturkomiteen, Høyre

Støtter Høyre dette forslaget?

— Nei. Vi mener at det å sørge for tilvekst og lokalt engasjement er veldig viktig, og et kulturliv uten de små aktørene er ikke mye verd. Veksten og det levende kulturlivet i kommunene er et mål, og støtteordningene er viktige. Den beste måten å utnytte dette på er ved hjelp av de som ligger brukerne nærmest. Organisasjoner som allerede deler ut frifond og lokale arrangører er en løsning som treffer godt lokalt. Dette administrereres på en god måte i dag.

Hva er ulempene med regjeringens forslag til løsning slik dere ser det?

— Det vil skaper usikkerhet og store forskjeller. De frivillige har et godt nettverk allerede, og det er et bedre alternativ. Frifondordningen har vist seg å fungere veldig fint, og den sørger også for de som ikke er medlemmer noe sted. Det er viktig å styrke de frivillige nettverkene og gi det frivillige kulturlivet bedre armslag.

Er dere trygge på at kommuneadministrasjonene rundt omkring i Norge har nok fagpersonell til å foreta kompetente avgjørelser innen alle musikkfelter på lik linje med kulturrådet?

— Det vet vi at de ikke har, og det er helt naturlig, blant annet på grunn av kommunenes ulike størrelse. Vi tror også en kommunal behandling kan bli mer byråkratisk, og kan ikke skjønne hvorfor vi skal belaste det offentlige apparatet med å gjøre den jobben. Det å bruke det frivillige Norge til den type oppgaver en god løsning – ikke bare for det offentlige, men også for dem det angår. Det er viktig at vi styrker det lokale demokratiet, men dette handler først og fremst om bærekraften i det lokale musikkliv. Eksempelvis Musikkens venner: Ingen andre kan ivareta deres oppgave på samme måte. Det å støtte organisasjonsstrukturene er en viktig oppgave for Høyre.

Tror dere Giske gjør rett i å anta at de økte kommunale tilskuddene vil komme kulturlivet til gode, selv om midlene ikke er øremerket kulturtiltak?

— Det vil varierer fra kommune til kommune. Vi mener dette er godt ivaretatt i dag gjennom organisasjonene. Vekstkraften kommer fra de som jobber med dette – det er de frivillige som er bærere av initiativ. Det å kanalisere penger gjennom de frivillige organisasjonene øker den vekstkraften vi ønsker.

Karin Woldset – stortingets kulturkomité, FrP

Støtter Fremskrittspartiet dette forslaget?

— Nei. Vi ser med bekymring på at pengene skal overføres kommunene uten at midlene blir øremerket. Hvis de ikke blir det vil dette være et tap for det lokale kulturlivet.

Er dere trygge på at kommuneadministrasjonene rundt omkring i Norge har nok fagpersonell til å foreta kompetente avgjørelser innen alle musikkfelter på lik linje med kulturrådet?

— Det tror jeg egentlig de har, det forvaltes jo midler i både fylke og kommune også i dag. Problemet oppstår når disse pengene forsvinner i det store sluket. Kommunene er nok i stand til å utføre disse oppgavene, men problemstillingen er at det ikke knyttes noen garanti til midlene.

Trine Skei Grande, parlamentarisk nestleder i Venstre, familie- og kulturkomiteen

Støtter Venstre dette forslaget?

— Nei, vi er veldig skeptiske til det statsråden her har gjort.

Hva er fordelene eller ulempene med denne løsningen slik dere ser det?

— Den er mer byråkratisk, og den fjerner en del kompetanse fra det området der den skulle ha vært.

Er dere trygge på at kommuneadministrasjonene rundt omkring i Norge har nok fagpersonell til å foreta kompetente avgjørelser innen alle musikkfelter på lik linje med kulturrådet?

— Det vet vi at de ikke har. De fleste kommunene har jo ikke ikke hele stillinger på kultur en gang, og det er begrenset hvor mange gudegitte nådegaver som finnes blant kultursekretærene rundt om i landet.

Tror dere Giske gjør rett i å anta at de økte kommunale tilskuddene vil komme kulturlivet til gode, selv om midlene ikke er øremerket kulturtiltak?

— Det er ingen sikkerhet for det. Det blir veldig mye bra kultur når kommunene bestemmer, men kanskje ikke så mye spennende ting. Og akkurat det er en nasjonal oppgave.

Erling Sande, Senterpartiet, medlem av Familie- og kulturkomiteen

— Senterpartiet støtter regjeringens forslag, sier Erling Sande.

Hva mener dere er fordelene med denne løsningen?

— Fordelene er at kommunene får en større oppgave til å inspirere og forvalte lokale arrangementer. SP tror kulturen må få en større status på kommunalt nivå. Lokalpolitikerne er opptatt av kultur. Da må de må få gode redskaper å jobbe med, og større makt innenfor kulturområdet.

Er dere trygge på at kommuneadministrasjonene rundt omkring i Norge har nok fagpersonell til å foreta kompetente avgjørelser innen alle musikkfelter på lik linje med kulturrådet?

— Ja. Generelt har de god nok kompetanse til å forvalte en slik ordning. Det positive her er at mer av pengene vil gå til kultur, og mindre til administrasjon.

Tror dere Giske gjør rett i å anta at de økte kommunale tilskuddene vil komme kulturlivet til gode, selv om midlene ikke er øremerket kulturtiltak?

— Hvorvidt kommunene satser på kultur varierer selvsagt. Men her er det også opp til velgerne å stemme inn de kommunepolitikerne som er opptatt av kultur. Det er ei kjempeutfordring. Mange kommuner er allerede veldig flinke, men ikke alle – og der må velgerne pushe på.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev