USF Verftet (Foto: USF Verftet)

Oppretter inkubator for musikk- og filmprodusenter på USF i Bergen

Inkubatoren vil ha åtte plasser, og er et samarbeid mellom USF Verftet, Brak og Vestnorsk Filmsenter

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Etter å ha fått støtte fra Kreativt Norge og Bergen kommune starter USF Verftet, Brak og Vestnorsk Filmsenter en inkubator for produsenter som befinner seg i en etablerings- eller videreutviklingsfase i musikk- og filmbransjen.

Deltakerne får tilbud om arbeidsplass i kontorlandskap, med subsidiert husleie, kontorutstyr som møbler, printer og bredbånd, samt tilgang til møterom og kjøkken. Det er mulig å etablere 8 plasser tilsammen. USF vil tilrettelegge praktisk, mens VNFS og Brak vil være nære støttespillere for deltakerne, som i tillegg til individuell rådgivning også får tilbud om bransjespesifikk rådgivning og tilgang på kurs.

Det faglige tilbudet utformes av fagorganisasjonene og Bergen kommune i dialog med deltakerne.

Etableringen bygger på erfaringer fra ulike bransjeutviklingstiltak som har vært avholdt den siste tiden, spesielt samarbeidet om mentorprogram for kulturprodusenter i Bergen. Mentorprogrammet videreføres og bygges på med tilbud om arbeidsted lokalisert til USF Verftet. Inkubatoren legges opp etter modell fra Bergen Designinkubator som USF har drevet siden 2007, der USF står for tilrettelegging av areal og samarbeidspartnerne står for koordinering av mentorer og faglig innhold.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev