Elisabeth Halvorsen og Ivar C. Vogt i USF Verftet Foto: Evy Sørensen

USF fra millionunderskudd til besøksrekord

135 000 personer besøkte 790 arrangementer på kultur- og scenehuset USF i 2016. Det har ført regnskapet nesten i balanse.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Kulturhuset USF i Bergen hadde i 2016 135 000 besøkende, en vekst på over 10 prosent fra året før. Det er publikumsrekord for scenen som ble bygd om i 2012. Antall arrangementer i fjor var 790.

Aktivitetsøkningen har medført økte kostnader men er også nøkkelen til at underskuddet er rettet opp igjen. I 2015 ble det notert kr 1 700 000 i driftsunderskudd. I løpet av 2016 ble underskuddet snudd og er resultatet er tilnærmet i balanse med – kr 9133.

– Besøkstall og det økonomiske resultatet viser at USF innfrir ambisjonene om å være Bergens mest attraktive kulturscene, og at vi er på vei til å etablere oss som en av landets beste og mest aktive scenehus, sier kulturhussjef Ivar C. Vogt i en pressemelding.

Antall konserter øker og viser at USFs profil i enda sterkere grad fremstår som et konsertsted, selv om tilbudet er mangfoldig og omfatter alt fra dans og film til kunstutstillinger. 

– Ombyggingen av Røkeriet-scenen og publikumsarealene var et stort løft og krevende både økonomisk og organisatorisk. Vi er veldig fornøyd med at vi på så kort tid har etablert et bærekraftig volum på arrangementer og aktivitet – det gir oss inspirasjon til å tenke videre utvikling, sier styreleder Elisabeth Halvorsen i USF i meldingen.

Kulturhuset USF på Verftet åpnet i 1993. USF holdt stengt i 2011/12 for ombygging av Røkeriet-scenen og publikumsarealer. Egeninntektene økt med 197 prosent i forhold til det siste ordinære driftsåret før ombyggingen. Netto omsetning har økt med 94 prosent i samme tidsrom, fra 6,7 millioner til 13,3 millioner. USF har en egenfinansiering på 75 prosent.

Stillinger

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev