Arnfinn Bjerkestrand

MFO om Kulturbudsjettet: – Statsbudsjett med lyspunkter og skuffelser

Musikernes fellesorganisasjon finner en rekke lyspunkter i det framlagte forslaget til statsbudsjett. – Styrkingen av innkjøpsordningen for fonogrammer og ensemble- og utøverstøtten for populærmusikk innebærer gledelige
signaler om at Regjeringen vil prioritere økt satsing på de frie gruppene, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

— Vi merker oss også med tilfredshet at budsjettet signaliserer en begynnende opptrapping for Den Norske Opera og en styrking av musikkteatervirksomheten i Trondheim, sier Bjerkestrand i en rykende fersk uttalelse, og fortsetter:

— Orkestrene får styrket turnéstøtteordningen, mens Kulturmeldingen gir grunn til ytterligere forventninger på orkesterfeltet.

— Regjeringen foreslår at Norges musikkhøgskole og kunsthøgskolene i Oslo og Bergen skal bli nettobudsjetterte institusjoner fra 1. januar, på lik linje med øvrige høgskoler og universiteter. Dette er ikke en ønsket utvikling. Videre vil Regjeringen gi størst økning til private skoler og høgskoler. Vi er meget uenig i en vslik fordeling av Statens midler, sier Bjerkestrand.

På den annen side er MFO fornøyd med at landslinjene for folkemusikk i videregående opplæring opprettholdes, om enn bare på dagens nivå.

MFO ser det videre som gledelig at Regjeringen vil bevilge tre millioner kroner til en ny
scene for dans, og at folkemusikk- og folkedansfomål loves en ekstra million, heter det avslutningsvis i formiddagens kommentar.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.