Korpsbarn

Kor og korps: – Statsbudsjettet fiendtlig til det frivillige kulturlivet

– Kor og Korps angripes, mener Nils Hidle, Kåre Hanken og Anna Elisa Tryti, som henholdsvis representerer Ung Kirkesang, Norges Korforbund og Norges Musikkorps Forbund. Nå går de sterkt ut mot forslaget til årets statsbudsjett. – Statsbudsjettet er like fiendtlig til de frivillige kulturorganisasjonene som den nylig framlagte kulturmeldingen, hevder de i en pressemelding som nylig ble sendt ut.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

— Fokus er satt på den etablerte profesjonelle institusjonskulturen. De frivillige kulturorganisasjonene og amatørmusikklivet svekkes ved at det ikke tas et samlet, langsiktig grep for det frivillige musikklivets utviklingsmuligheter. Denne trenden blir enda synligere i statsbudsjettet, står det å lese.

De poengterer at dette skjer fordi midlene til musikkopplæring fjernes.

— Voksenopplæringsmidlene skjæres samlet sett ned med 40 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til de 29 millioner som ble kuttet i 2003-budsjettet; altså en nedgang over to år på nærmere 70 millioner kroner. Dette er en reell reduksjon på 35%, hevdes det. I tillegg går de også sterkt ut mot at øremerkingen til musikk- og kulturskolene fjernes.

I presseskrivet fremholdes det at regjeringen underslår det frivillige kulturlivets tippemidler.

— Barne- og familiedepartementets frifondspost er redusert med 11.5 millioner kroner, 8.5 millioner kroner av disse overføres til ulike typer forebyggende barne- og ungdomsarbeid utenfor kulturfeltet. Kulturdepartementets opprinnelige frifondsbudsjett er på 2 år redusert med 17 mill. fra 27 mill. til 10 mill. Dette er et brudd på stortingets vedtak om at tippemidlene skulle føre til en reell økning av tilskuddet, kan man lese.

De er også bekymret for at spillemidlene (frifond og den kulturelle skolesekken) ser ut til å kunne bli en kasteball mellom ulike forvaltningsnivå, kommuner og fylkeskommuner, der organisasjonenes rolle blir svært uklar.

— Et hovedmål for kulturpolitikken i statsbudsjettet er å fremme den profesjonelle kunsten og den faglig forankrede kulturinnsatsen; for musikkfeltet betyr det å gjøre musikk av høy kunstnerisk kvalitet tilgjengelig for flest mulig. For kor og korps er det viktig å framheve sammenhengen mellom et godt profesjonelt nivå og en stor bredde i musikklivet med høy egenaktivitet og lokal forankring. Dette er avgjørende for rekrutteringen i musikklivet og for at barn, unge og voksne ikke skal bli passive kulturkonsumenter, men skapende deltakere og aktive utøvere. En nedbygging av organisasjonenes betydning i samfunnet svekker et aktivt lokalt kulturliv og menneskers livskvalitet, avslutter de sin pressemelding.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.