Kulturkirken Jakob

Debatt i Kirken – Kultur i fokus

Fellesforum for kulturorganisasjoner trommet tirsdag 2. september sammen til stormøte om kulturmeldingen, og hadde i den anledning samlet et topptungt politikerpanel – bestående av blant annet kulturminster Valgerd Svarstad Haugland og de tidligere kulturminstrene Ellen Horn og Åslaug Haga – og over 100 tilhørere i Kulturkirken Jakob i Oslo. Det skortet ikke på temperatur blant tilhørerne, og kulturministeren fikk særlig mange kritiske spørsmål fra salen om hvorfor kulturmeldingen ikke nevnte de frivillige organisasjonene i større grad. Arfinn Bjerkestrand i MFO var i etterkant av møtet meget fornøyd. – Jeg er glad for at vi fikk så mange til å engasjere seg, men det er et tankekors at de frivillige organisasjonene ikke føler seg ivaretatt i den nye kulturmeldingen, sier han Ballade.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Kyrre Tromm Lindvig

Etter en konsert med slagverksensemblet SISU var det først innledninger ved de tilstedeværende politikerne, før debatten satte igang med spørsmål fra salen. Under politikernes åpningsinnlegg var det tydelig at det var kulturpolitikere som talte, det var ikke så lett å få øye på de store politiske uenighetene.

Flere av talerne hevdet at det var en kulturmelding det var vanskelig å være uenig . Kritikk ble derimot til dels reist fra Høyres Olemic Thommesen og FrPs representant, som begge mente at det burde være større rom for prinsipielle debatter. Særlig var det noe diskusjon om hvordan begrepet «kulturell egenverdi» – som er et gjennomgangstema i kulturmeldingen – kunne avveies mot den rolle som kunsten skal spille i samfunnet.

Senterpartiets Åslaug Haga var i større grad tilhenger av et instrumentelt kultursyn. Hun tok blant annet til orde for å bruke kultur som en del av nasjonsbyggingen. Venstres Trine Skei Grande tok det motsatte standpunkt da hun advarte mot å begrunne kultur ut i fra rent rasjonelle prinsipper. – Vi taper som kulturpolitikere hvis vi forsøker å rasjonalisere alt, sa hun til applaus fra de fremmøtte.

Arbeiderpartiets Ellen Horn tok til orde for at investeringer i kulturskolen med fordel kunne taes fra andre budsjetter, slik som barnevernets.

– Det kan godt tenkes at pengene der vil kunne komme bedre til sin rett, og at investeringer i kulturskolen derfor kan bety at vi ikke trenger like mye penger til barnevern, uttalte hun.

Debatten politikerne imellom var ellers preget av forbausende stor konsensus, antageligvis fordi alle partier hadde sendt utpregede kulturpolitikere. Det faktum at det var valgår medførte dessuten at det ble lovet ganske så mye av det meste.

Da debatten ble åpnet for spørsmål fra salen, steg imidlertid temperaturen adskillige hakk. Øivind Stålseth fra Norsk Musikkråd etterlyste mer fokus på breddekultur i kulturmeldingen.

— Det er ikke mulig å ha høyt nivå på det profesjonelle musikkliv hvis ikke lokale og frivillige organisasjoner støttes, det er der man rekrutterer fra, poengterte han. Han etterlyste konkrete strategier og tiltak for dette i kulturmeldingen.

Han ble støttet av Anna Elise Tryti fra Norges Musikkorps Forbund som tok enda sterkere ord i bruk.

— Jeg reagerer på forbundsfiendtligheten i kulturmeldingen, sa hun, og poengterte hva den store innsatsen det frivillige musikkliv er verdt for norsk kultur. Det var flere som meldte seg til ordskifte, men Bjerkestrand måtte styre med hård hånd, da mange av spørmålsstillerne ikke holdt seg til kravet om holde det kort og konsist.

Kulturminsteren stilte seg uforstående til kritikken fra de frivillige organisasjonene og forbundene, og viste til at disse var allerede blitt behandlet i frivillighetsmeldingen som ble behandlet i forrige Stortingsperiode. Hun så derfor ikke noen grunn til å gjenta det som ble poengtert der en gang til.

— Jeg er veldig bevisst på hva de frivillige yter, og det er blant annet derfor at det i kulturmeldingen også er lagt inn forslag om at det skal være lettere for selvorganiserte aktiviteter på lokalplan å få støtte, uttalte Haugland.

Bjerkestrand, som både var arrangør og ordstyrer var i etterkant av arrangementet sliten, men fornøyd. Han stilte seg i en samtale med Ballade imidlertid spørrende til hvorvidt det faktisk var noe særlig som skilte kulturpolitikerne fra hverandre under debatten.

— Har vi fått frem de politiske skillelinjene i kulturpolitikken, spurte han retorisk.

Han kommenterte videre at det virket som om det var vanskelig å få denne valgkampen til å handle om kultur.

— I media diskuteres det nesten bare eldreomsorg og kollektivtrafikk nå, det er en stor utfordring å få kulturen på dagsorden, noe som er særlig viktig i disse valgtider.

Ballades medarbeider merket seg ellers at det var lite mediaoppbud tilstede under debatten, noe som virket litt underlig på et kulturpolitisk møte hvor en nåværende og to tidligere kulturministre var tilstede. Men det gjenspeiler kanskje bare det Bjerkestrand sa om kulturens problem med å bli et viktig tema i årets valgkamp.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.