Arnfinn Bjerkestrand

Arnfinn Bjerkestrand, MFO: – Kultursaker glimrer med sitt fravær!

Forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon, Arnfinn Bjerkestrand, mener at det er på høy tid at kulturen settes på dagsordenen i det forestående kommune- og fylkestingvalget. – Bred kultursatsing innen kulturlivet gir kvaliteter vårt samfunn ikke har råd til å si nei til, påpeker han. På fredag legges den lenge bebudede kulturmeldingen frem, noe som Bjerkestrand karakteriserer som «kulturministerens siste sjanse til å vise at hun har gjort jobben». Valgerd Svarstad Haugland vil selv innlede et stort kulturpolitisk debattmøte i Oslo tirsdag 2. september, i regi av Fellesforum for kulturorganisasjoner, der MFO står sentralt.

Kalender

Av Arvid Skancke-Knutsen

Arnfinn Bjerkestrand er forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon, og er krystallklar i sine ønsker for valginnspurten:

— Nå må kultur settes på dagsorden i årets valgkamp i kommune- og fylkestingsvalg, sier han i et utspill i anledning det store debattmøtet mandag. – Kulturnorge venter i disse dager på den lenge bebudede kulturmeldingen, og kulturministeren har en siste sjanse til å vise at hun har gjort jobben. Vi håper at man vil ha forståelse for den brede satsingen som må til innen norsk kulturliv, og som kan gi innhold til både skole og fritid. Bred kultursatsing innen kulturlivet gir kvaliteter vårt samfunn ikke har råd til å si nei til.

Bjerkestrand fortsetter: – Politikerne vet, som meg, at kunstfagenes stilling i skole og utdanning er faretruende svak. I Sem-erklæringen ville Samarbeidsregjeringen styrke musikk- og kulturskoletilbudet. De kommunale musikk- og kulturskolenes store betydning er det ingen uenighet om, men forskjellene mellom kommunene er dramatiske. I Nord- Trøndelag deltar 22,5 prosent av alle grunnskoleelevene. I Oslo derimot er deltakelsen bare 1,7 prosent. Å nå den nasjonale målsettingen om at minst 30 prosent av grunnskoleelevene skal benytte seg av tilbudet, er en opplagt vinnersak. Den lokale kultur- og musikkskolen er kanskje en av årsakene til at norsk musikk er større i utlandet enn noen gang.

Bjerkestrand sier videre at institusjonene er bærebjelkene i kunst- og kulturlivet. Følgelig mener han at forslagene om en ny orkesterpolitikk og utvidelse av symfoniorkestrene, samt den nasjonale planen for produksjon og formidling av opera og ballett, nå må følges opp, og at økonomien i orkestrene, teatrene og Operaen må styrkes.

— Et annet felt som skulle ligge kulturministeren nær er kirken. Kantoren er ofte den eneste profesjonelle kunstneren i en kommune. Nå må det legges til rette for at kirken kan være en sentral samarbeidspartner i lokal kulturskaping, mener MFO-lederen.

Bjerkestrand nevner også frilanskunstnerne som en svært viktig del av kunst- og kulturlivet, men også som en gruppe med særlige utfordringer.

— Frilansere har dårligere arbeidsvilkår, dårligere skattevilkår og ikke minst dårligere trygde- og pensjonsvilkår enn de fleste andre yrkesaktive i Norge. Utredningene om de frie musikkensemblene og om populærmusikken venter på videre oppfølging. Rettferdige vilkår og friske midler til produksjonsstøtte for frilansere burde være en selvfølge.

På tirsdagens møte i Jakob kirke vil kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland innlede om regjeringens kulturpolitikk, med utgangspunkt i kulturmeldingen. Det blir også en paneldebatt med en rekke sentrale politikere, der arrangørene lover god anledning til medvirkning fra salen. Dørene åpnes klokken 18, mens selve møtet tar til en time senere, og er tenkt avsluttet klokken 21.30. Underveis blir det også musikk ved slagverkgruppen SISU.

Arrangøren, Fellesforum for kulturorganisasjoner, er et bredt sammensatt nettverk etablert i 1999, og med i alt 29 tilsluttede organisasjoner. Nettverket har tidligere bl.a. stått bak «Kulturbrevet 2001 – Ti bud for kulturen» som finnes på www.kulturbrevet.no.

Som vertskap for tirsdagens møte står følgende organisasjoner: Du store verden!, Fellesrådet for kunstfagene i skolen, Kulturforbundet, Kulturvernets Fellesorganisasjon, Musikernes fellesorganisasjon, Noregs Ungdomslag, Norsk Amatørteaterråd, Norsk Bibliotekforening, Norsk danse – og teatersentrum, Norsk Kulturforum, Norsk Musikkråd, Norsk Museumsforbund, Norsk Skuespillerforbund og Norsk Teater- og Orkesterforening.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev