Arnfinn Bjerkestrand

– Kan vi stole på kommunene?

Regjeringen har lagt fram forslag om å fjerne det øremerkede statstilskuddet til musikk- og kulturskolene. – Dette er uklokt, mener forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon. – Vi deler på ingen måte Regjeringens tro på at det lovfestede kravet om at alle kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud, kan erstatte effekten av tilskuddsordningen, sier Bjerkestrand.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Regjeringen har lagt fram forslag om å fjerne det øremerkede statstilskuddet til musikk- og kulturskolene. Dette er uklokt, mener forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon.

Helt siden statstilskuddet ble innført, har det vært et særdeles viktig virkemiddel for utbygging av musikk- og kulturskolene. – Vi deler på ingen måte Regjeringens tro på det lovfestede kravet om at alle kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud kan erstatte effekten av tilskuddsordningen, sier Bjerkestrand.

Gjennom utdanningsloven har Stortinget bestemt at det skal være et musikk- og kulturskoletilbud, men loven sier ingen ting om omfang eller kvalitet. MFOs mål er derfor fortsatt at det gamle forslaget om en tredelt finansiering, med 1/3 statstilskudd, 1/3 dekket av brukerne gjennom skolepenger, og resten betalt av kommunene, skal realiseres.

— Jeg skulle også gjerne ønske at verden var slik Regjeringen tror den er: at alle viktige og nødvendige oppgaver blir godt og trygt tatt hånd om av dyktige og effektive kommuner med nok ressurser, uten at styrtrike onkel Stat må lokke med ekstra kroner til formål som ellers kommer langt ned på listen. Men dette er ikke kommune-Norge slik vi kjenner det, sier forbundslederen.

— Kommunene får ikke mer penger av at øremerkete tilskudd gjøres om til rammetilskudd. Det eneste som skjer er at enda flere tiltak skal betales med penger fra en og samme sekk, og den har alltid vært for liten. Vi tør ikke å tro at musikk- og kulturskolene, og for den del barnehager og leirskoler, blir satt foran rådhus som skal bygges, veier som skal brøytes og maskiner som skal kjøpes, konkluderer Bjerkestrand.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev