Petter Baarli og Bjørn Müller

Middels fornøyd med middels budsjett

Regjeringen Stoltenbergs mulige avskjedspresang er en høyst blandet fornøyelse for våre medlemmer, uttaler forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon i denne pressemeldingen i forbindelse med forslag til statsbudsjett.

Kalender

Lørdagsopera: Jussi i våre hjerter

02/03/2024 Kl. 18:00

Oslo

KvarTettPå 2024 – Ravelorama 

02/03/2024 Kl. 14:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

02/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

— På plussiden registrerer vi en større vilje enn før til å sikre kunst- og kulturinsti-tusjonenes driftsgrunnlag, og vi er glade for alle reelle påplusninger til orkestre, teatre, opera, dans og jazz. Men dette er ikke nok. Staten har gått langt i å påta seg ansvaret for å finansiere et aktivt kunst- og kulturliv i Norge, og da trengs det enda mer penger, sier Bjerkestrand. Han peker på at kulturbudsjettets del av det totale statsbudsjettet, til tross for en økning på 8,8% i forhold til 2001, fortsatt er langt, langt under organisasjonens krav om at andelen må opp på minst 1%.

Musikernes fellesorganisasjon er dessuten direkte misfornøyd og skuffet over enkelte andre sider av budsjettet. Bjerkestrand hadde forventet at staten nå ville begynne en opptrapping av tilskuddene til de kommunale musikk- og kulturskolene etter at disse enormt viktige skolene omsider er blitt lovfestet.

Og både han og hans medlemmer blant kirkemusikerne er dypt bekymret over den økonomiske utviklingen i kirken. En ting er at de statlige bevilgningene ikke strekker til, men Regjeringen foreslår i tillegg å kanalisere mer av pengene gjennom kommunene. Dette skaper frykt for at midlene ikke kommer fram til de kirkelige fellesrådene, hvor nedbemanningsspøkelset allerede herjer flere steder, forteller forbundslederen. Han ser heller ingen lyspunkter i den øremerkede bevilgningen til kirkemusikalske ressurssentra, og frykter at den faglige utviklingen blir sterkt skadelidende.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.