IMG_0463

Nøkkeltall for Kulturbudsjettet

Her kan du lese tabellene over nøkkeltall i forslag for Kulturbudsjettet 2003. Det er nok museums- og bibiloteksektoren som kan si seg særlig fornøyd i år.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

I programkategorien «Kulturformål» – kap. 0320-0329 – finner vi hovedtallene for forslaget til Kulturbudsjettet 2003. Ballade bringer her videre to av budsjettforslagets tabeller, der den første bl.a. viser prosentvis endring for de forskjellige kulturfeltene. Her ser vi at Musikkformål øker med 0,7 prosent, mens språk-, litteratur- og bibliotekformål er budsjettets klareste vinner, med en økning på nærmere 12 prosent. Også museums- og bibliotekssektoren bør vel si seg fornøyd med regjeringens Kulturbudsjett.

 
 
 
 
(i 1000 kr)
Kap. Betegnelse
Regnskap 2001
Saldert budsjett 2002
Forslag 2003
Pst.

endr. 02/03

0320 Allmenne kulturformål
629 538
633 255
592 479
-6,4
0321 Kunstnerformål
250 498
271 467
286 291
5,5
0322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
210 469
214 386
231 356
7,9
0323 Musikkformål
381 030
403 401
406 309
0,7
0324 Teater- og operaformål
763 620
771 989
805 441
4,3
0325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
 
59 020
64 050
8,5
0326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
329 982
291 886
326 741
11,9
0328 Museums- og andre kulturvernformål
423 883
422 857
458 804
8,5
0329 Arkivformål
161 922
163 314
172 796
5,8
  Sum kategori 08.20
3 150 942
3 231 575
3 344 267
3,5

Under kapittel 0320 – Allmenne kulturformål – finner vi følgende forslag til budsjett for 2003:

 
 
 
(i 1 000 kr)
Post Betegnelse
Regnskap 2001
Saldert budsjett 2002
Forslag 2003
01 Driftsutgifter
34 547
35 167
36 367
50 Norsk kulturfond
225 262
227 167
237 282
51 Fond for lyd og bilde
27 498
25 000
25 000
52 Norges forskningsråd
216
1 971
2 048
53 Samiske kulturformål
 
29 109
30 244
60 Lokale og regionale kulturbygg, kan overføres
58 490
49 870
8 000
62 Tilskudd til idrettsanlegg i Oslo
8 000
 
 
73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres
39 664
83 950
61 924
74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres
72 021
86 751
105 918
75 Kulturprogram, kan overføres
5 782
6 621
6 879
76 Hundreårsmarkeringen 1905-2005, kan overføres
44 175
23 500
23 500
78 Ymse faste tiltak
19 569
20 421
20 462
79 Til disposisjon
9 197
4 133
7 000
80 Tilskuddsordning for frivillig virksomhet
26 500
27 295
15 075
81 Kulturell skolesekk, kan overføres
8 617
12 300
12 780
82 Tilskudd til egenkapital/stiftelseskapital
50 000
 
 
  Sum kap. 0320
629 538
633 255
592 479

Hele Kulturbudsjettet kan du ta nærmere i øyensyn på disse sidene hos Kultur- og Kirkedeparementet.

Pressemeldinger rundt årets kulturbudsjett finner du her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.