Arnfinn Bjerkestrand, Musikernes Fellesorganisasjon

MFO: – Sjokkmelding fra Regjeringen

Torsdag 6. februar går Utdanningsforbundet til streik fra klokken 12.00 og ut dagen, i protest mot at regjeringen overfører forhandlingsretten fra staten til kommunene. Samme dag blir det demonstrasjoner og markeringer landet over. Også MFO reagerer med «vantro og harme» på vedtaket, og oppfordrer sine medlemmer i skoleverket til å delta i den politiske streiken.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder, Musikernes Fellesorganisasjon

Regjeringen har i statsråd i dag, 31.1.2003, ved kongelig resolusjon besluttet at forhandlingsansvaret for pedagogisk personale i skoleverket skal overføres til kommuner og fylkeskommuner fra 1.5.2004.

Musikernes fellesorganisasjon – forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger – reagerer med vantro og harme på dette vedtaket, både fordi det skjer uten noen forutgående prosess, men også ut fra den treårige intensjonsavtalen fra år 2000 som partene gjensidig har forpliktet seg på. Ikke minst fordi vi er i ferd med å forhandle om arbeidstidavtalen, som er en del av denne intensjonsavtalen. Vi oppfatter dette som et klart tillitsbrudd fra regjeringen.

Lærerorganisasjonene har overhodet ikke vært informert om dette. Organisasjonene satt i morges samlet i forhandlingsmøte i departementet, og fikk «tilfeldigvis» informasjon om hva som var i ferd med å skje 10 minutter før statsråd. Dette kom derfor som et sjokk på lærerorganisasjonene.

MFO er også mildest talt engstelig for hvilke konsekvenser dette vil medføre for våre medlemmer i skoleverket. Vi frykter ytterligere individualisering av lønn og arbeidsvilkår for lærere og ledere i skoleverket og større forskjeller fra kommune til kommune. Det er vanskelig å overskue alle konsekvenser av et slikt vedtak i skrivende stund, men man kan tenke seg at dette på sikt bl.a. kan føre til en flukt fra læreryrket.

MFO har lang erfaring med KS som forhandlingsmotpart. Ut fra vår erfaring vet vi at de kommende lønnsoppgjørene kan bli meget tøffe. Vi vet at det er vanskeligere å oppnå gode resultater i forhandlinger med kommunene og fylkeskommunene, som hittil ikke har vist vilje til å prioritere skole.

Vi oppfordrer våre medlemmer i skoleverket til å delta i politisk streik mot dette vedtaket torsdag 6. februar. Vi vil på mandag komme tilbake til mer detaljert informasjon om gjennomføringene av denne aksjonen.

Vi vil også komme tilbake til en videre strategi for våre reaksjoner på Regjeringens vedtak. For øvrig viser vi til pressemeldingen fra departementet samt pressemelding fra LO Stat.

Musikernes fellesorganisasjon
Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger

Arnfinn Bjerkestrand
Forbundsleder

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.