Arnfinn Bjerkestrand

Kjemper mot oppsigelser ved Den Nationale Scene

Den Nationale Scene i Bergen står foran dramatiske masseoppsigelser. 10,7 stillinger er foreslått fjernet for å dekke inn et underskudd på 2 millioner kroner. En feilslått kunstnerisk satsing sammen med årelangt økonomisk vanstyre fører nå til forslag om dramatiske tiltak ved teateret. Musikernes fellesorganisasjon vil kjempe mot planene.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Teateret vurderer blant annet å si opp fem musikere for å bringe budsjettet for 2003 i balanse.

— Vi mener at dette er et uttrykk for en usedvanlig kortsiktig strategi, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i MFO. Dersom DNS gjennomfører disse oppsigelsene, velger teateret en løsning som på lang sikt vil bli mye dyrere, og gir samtidig avkall på stabiliteten og kreativiteten som følger med en fast og samspilt ensemble..

— MFO er vel kjent med at de mange oppsigelser er begrunnet i at DNS har gått med store underskudd. Når vi i tillegge får opplyst at styret ved DNS skal behandle saken på fredag og at styreleder Dag Steinfeldt deretter reiser utenlands og blir borte til utgangen av januar, må vi dessverre slå fast at styrelederen demonstrerer liten vilje til å rydde opp, og at han flykter fra sitt ansvar. MFO vil forfølge alle eventuelle oppsigelser av sine medlemmer ved Den Nationale Scene, avslutter Bjerkestrand.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.