Kulturkirken Jakob

«Et stramt budsjett – med viktige satsinger»

Kultur- og kirkedepartementets budsjettforslag for 2003 er på 5,3 milliarder. Dette utgjør en økning i departementets totale budsjettramme på 251 mill. kroner eller 4,9 prosent. – Den stramme budsjettsituasjonen har gjort det nødvendig med omprioriteringer for å finne plass til enkelte særlig viktige satsinger i 2003, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland. Kulturkirken Jakob i Oslo er blant budsjettvinnerne, med et fast årlig tilskudd på 1 millioner kroner.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I pressemeldingen som har gått ut fra Kultur- og Kirkedepartementet sies det at har vært lagt vekt på å oppretteholde et tilnærmet uendret nivå på bevilgninger til teatre og orkestre, samt andre kulturinstitusjoner og faste tiltak. – Driftssituasjonen for disse er svært sårbar med en dominerende del av driftsbudsjettene knyttet til faste utgifter, heter det. Merkbare merkostnader som følge av momsreformen, økede pensjonspremier og et kostbart lønsoppgjør i 2002 må innkorporerers i driftsbudsjettet.

Arbeidet med bygging av ny opera i Bjørvika blir ført videre etter planen. 275 millioner kroner er foreslått bevilget under Arbeids- og Administrasjonsdepartementets budsjett. – Det er gledelig at det nasjonale operabygget vårt er i rute, sier statsråd Svarstad Haugland i den forbindelse.

Departementet vil videre samarbeide med institusjonar og fagorganer for å gi skolebarn økt tilgang til «kulturytringer av alle slag». Det er derfor lagt inn midler til videreføring av prosjektet «Kulturell skolesekk» på totalt 12,8 mill. kroner. I tillegg blir den kulturelle skolesekken tilført om lag 60 mill. kroner fra spillinntektene i 2003, slik at det samlet vil være 72,8 mill. kroner til disposisjon for formålet.

I forslaget til statsbudsjett for 2003 har Kultur- og Kirkedepartementet ført opp Kulturkirken Jakob i Oslo med et fast årlig tilskudd på 1 millioner kroner. Kulturkirken Jakob, som blir drevet av Kirkelig Kulturverksted, er en permanent kulturkirke med konserter, teaterforestillinger, dans og utstillinger beregnet på et bredt publikum.

For å fjerne virkningen av avgiftsforskjellen på valget mellom egenproduksjon og kjøp av tjenester fra andre, foreslår Regjeringen at NRK tas inn i merverdiavgiftssystemet med full fradragsrett for inngående merverdiavgift og 12 prosent merverdiavgift på kringkastingsavgiften. Statens økte merverdiavgiftsinntekter tilbakeføres til NRK gjennom en egen bevilgning. Kringkastingsavgiften foreslås økt med 75 kroner til 1 850 kroner inklusiv merverdiavgift.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev