Arnfinn Bjerkestrand

MFO: – Kulturmeldingen må føre til et løft for profesjonelle kunstnerne

– Kulturmeldingen er et skritt i riktig retning med svært mange positive intensjoner for våre medlemmer, sier Arnfinn Bjerkestrand leder for Musikernes fellesorganisasjon. – Dette gir forventninger om at det følges opp med reelle budsjettøkninger i tiden som kommer. Av hovedsaker kan vi nevne intensjonene om å øke bemanningen i en rekke symfoniorkestre. Festivaler og konsertarrangører skal også prioriteres, og det samme gjelder de økonomiske rammevilkårene for ensemblene. Videre merker vi oss innkjøpsordningen for fonogrammer, og den betydelige satsingen på kirkemusikk.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder, Musikernes Fellesorganisasjon

Symfoniorkestrene i Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Tromsø vil i følge kulturmeldingen bli prioritert i framtidige budsjett. Det skal likevel legges til rette for at alle symfoniorkestrene kan utvikle seg videre som formidlere av et brett musikktilbud. Kulturmeldingen bygge her i stor grad på den orkestermeldingen som ble lagt fram i 2001.

Videre peker meldingen på at Festivalstøtteordningen under Norsk kulturråd har vært en sterk medvirkende årsak til den positive utviklingen for festivalene. For å dekke behovet må de økonomiske rammene økes betydelig, heter det i kulturmeldingen. Samtidig understreker meldingen at de lokale arrangørledd må styrkes, og at Rikskonsertene fortsatt skal ha en sentral rolle i formidlingen av et kvalitativt og godt konserttilbud.

Innkjøpsordningen for fonogrammer bør styrkes, i følge meldingen, for å trygge produksjoner av norske musikere og norskkomponert musikk. Man ønsker å øke antallet innkjøpte titler og antallet eksemplarer per tittel.

Når det gjelder kirkemusikk er det gledelig at staten tar det ansvar kirken ikke har tatt gjennom lang tid. Meldingen understreker det viktige kulturelle potensialet som ligger i kirkemusikk, og at rammevilkårene i dag er langt fra tilfredstillende. Det bør settes inn tiltak for rekruttering til kirkemusikeryrket samtidig som det lokalt satses på kirkemusikalske aktiviteter. Kirkemusikkfestivaler kan nå søke om midler via Norsk kulturråd. Departementet anbefaler også at kulturrådet får ansvaret for en særskilt støtteordning for kirkemusikk. Her skal det kunne gis støtte til prosjekt av en viss størrelse.

Kulturmeldingen slår gledelig nok fast at det ikke er noen motsetning mellom frie grupper institusjonene, men oppfordrer i stedet til å se mulighetene som ligger i samarbeid og utveksling, og at begge trenger økte bevilgninger.

En viss bekymring knytter det seg til om Norsk kulturråd er i stand til å påta seg alle de oppgaver som meldingen forutsetter. Et nært forhold til fagmiljøene og kommer nå til å bli enda viktigere. Konklusjonen er at dette er en offensiv kulturmelding, og at kampen vil stå når midlene skal fordeles gjennom budsjettene.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev