Highasakite på Kongsberg Jazzfestival 2019 (Foto: Ron Jansen)

Koronasituasjonen: Festivalene må ha avklaring nå

– Festivalene er i en utrolig krevende situasjon nå. Hvilke bestemmelser og forutsigbarheten i rammene som gis er avgjørende for om arrangørene vil kunne overleve denne krisen, sier Norske Konsertarrangører og Norsk jazzforum.

Kalender

BYOHP: Numinous Beginnings

28/11/2020 Kl. 12.00

Vestland

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Vårens og sommerens mange jazzfestivaler har enten avlyst eller står i fare for å bli det. Vossa Jazz var den første i rekka, som Ballade skrev om i forbindelse med at Jazzintro og Årets unge jazzmusikere settes på vent. Rett før helgen ble det klart at Trondheim Jazzfestival utsettes, og i løpet av helgen og starten av påskeuka har både Maijazz i Stavanger og Kongsberg jazzfestival meldt at de avlyser årets festivaler, i henholdsvis mai og juli.

En ting er faren for avlysning, en annen ting er faren ved å foreta en avlysning uten at en er pålagt det av myndighetene. Dersom myndighetene legger ned forbud mot store arrangement på grunn av koronapandemien vil force majeure-klausulen, som er standard i de fleste kontrakter, utløses. Dette vil igjen spare involverte parter for mislighold, skriver VG fredag før palmehelgen.

Kongsberg Jazzfestival avlyst
Mandag 6. april sendte Kongsberg Jazzfestival ut en pressemelding om at de avlyser årets festival. Styreleder Juel H. Rye sier i pressemeldingen at de har et ansvar overfor alle involverte, og at festivalen ønsker å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør.

– Med bakgrunn i utbruddet av koronapandemien, hensynet til smittevernsituasjonen, vårt publikum, artister, leverandører og frivillige er styret samstemt på at det ikke er forsvarlig å gjennomføre årets festival, sier Rye.

Kai Gustavsen, festivalsjef Kongsberg Jazzfestival (Foto: Privat)

Festivalsjef Kai Gustavsen i Kongsberg forteller til VG at festivalene trenger et ja eller nei nå.
– Det kan ikke være opp til den enkelte festivalsjef å risikovurdere en pandemi. Alle vet at et forbud med stor sannsynlighet kommer, og alle sitter derfor på gjerdet og venter på en myndighetsavklaring.

Norske Konsertarrangører: Avgjørende å få noe håndfast å forholde seg til 
I et brev sendt til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet med kopi til Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 25. mars i år skriver Norske Konsertarrangører (NKA) at det nå er avgjørende for landets festivaler å «få noe håndfast å forholde seg til»:

For de aller fleste festivaler begynner utgiftene å eskalere voldsomt 2-3 måneder før gjennomføring. Det betyr at en rekke festivaler av økonomiske hensyn må ta avgjørelser om gjennomføring eller ikke allerede i april og mai. Dette valget vil være betydelig lettere dersom helsemyndighetene kommer med tydelige føringer for månedene fremover. Det er også viktig å ha forståelse for at festivaler som blir myndighetspålagt begrensinger knyttet til gjennomføring vil befinne seg i en såkalt force majeure-situasjon, noe som innebærer at kontraktsforpliktelsene deres suspenderes. Her går partene hvert til sitt og dekker sine respektive tap. Dersom det derimot ikke foreligger et myndighetspålegg risikerer festivaler som vil avlyse av folkehelsehensyn, eller som ikke rekker å sette maskineriet i gang igjen etter en oppheving av forbud, å stå overfor helt andre juridiske og økonomiske konsekvenser.

I brevet understreker NKA behovet for langtidsbestemmelser hos landets festivalarrangører:

Den rådende situasjonen innebærer stor usikkerhet for alle involverte parter, både for arrangørene
selv, artistene, aktører innen sceneteknisk produksjon og andre underleverandører. Ingen forventer at festivalsesongen 2020 vil kunne forløpe som normalt, men hvilke bestemmelser og forutsigbarheten i rammene som gis er avgjørende for om festivalene vil kunne overleve denne krisen. Mange festivaler opplever også et stort trykk fra publikum nå, og risikerer å tape publikums tillit dersom de ikke snart kan svare tydelig på om arrangementet kommer til å kunne gjennomføres eller ikke. Vi ber derfor helsemyndighetene om å komme med langtidsbestemmelser knyttet til festivalsesongen før 13. april, i forbindelse med at det fattes nye vedtak for å hindre smittespredning.

 

Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører (Foto: Ellen Lorenzen)

Støtter dansk modell
NKA har også påpekt at kompensasjonsordningene som er lagt fram per i dag ikke sørger for viderefordeling av midlene til leddene bakover i næringskjeden for konsertvirksomhet, som til artist og sceneteknisk produksjon. I et annet brev, stilet til Kulturdepartementet og datert samme dag, skriver NKA at:

Vi frykter at musikkbransjen vil bli stående igjen med «sorte hull» og uopprettelige tap dersom det ikke kommer virkemidler som sørger for å holde aktørene i resten av næringskjeden flytende. 

I forlengelse av dette støtter vi Virkes forslag om en mer allmenn kompensasjonsordning etter dansk modell, der staten dekker hoveddelen av byrden næringslivet påføres ved myndighetspålagt stenging. Dette ville hjelpe mange venues, der løpende driftsutgifter (særlig husleie) nå er en stor utfordring.

Kan føre til konkurs og nedleggelse
Norsk jazzforum sendte et eget brev til helsemyndighetene og departementene som støtter NKAs innspill om at det er et vesentlig behov for tydelige langtidsbestemmelser knyttet til konserter og festivalsesongen 2020.

– Festivalene er i en utrolig krevende situasjon nå, sier Gry Bråtømyr, leder av Norsk jazzforum, til Ballade. – Myndighetene har enn så lenge ikke gitt noe form for langtidsbestemmelser i forbindelse med ansamlinger av store menneskemasser, kun et forbud frem til 13. april. Hvilke bestemmelser og forutsigbarheten i rammene som gis er avgjørende for om arrangørene vil kunne overleve denne krisen. Uten en myndighetsbestemmelse i ryggen risikerer festivaler som vil avlyse av folkehelsehensyn, eller som ikke rekker å sette maskineriet i gang igjen etter en oppheving av forbud, å stå overfor juridiske og økonomiske konsekvenser de ikke kan bære uten billettinntekter. For mange vil vi dette kunne føre til konkurs og nedleggelse.

Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum (Foto: Niklas Lello/Norsk jazzforum)

– Jazzfestivalene er blant de første ut i festivalsesongen, og det er hjerteskjærende å se at en etter nå avlyser sine arrangementer, sier Bråtømyr.

Bråtømyr er også bekymret over om kompensasjonsordningene som er etablert dekker behovet hos de ulike aktørene, faggruppene og utøverne på og bak scenen som lever av musikken gjennom koronakrisen.

– Musikkfeltet lider betydelige tap som følge av koronautbruddet, og kompensasjonsordninger som nå er etablert og signalisert er dessverre langt fra av å dekke behovet. Mange har mistet inntekten sin over natten, og frilansmusikerne, teknikere og agenter blir umiddelbart hardt ramma. Dette bekymrer meg, sier hun.

Norsk jazzforum jobber tett med CREO, Norske Konsertarrangører og andre organisasjoner på musikkfeltet for å få på plass tilstrekkelige tiltakspakker for musikkfeltet, forteller Bråtømyr.
– Organisasjonene gjør det vi kan for å informere medlemmene om de ulike ordninger og tiltakspakker som kommer, samtidig spiller vi inn til myndighetene for å få disse så treffsikre som mulig for vårt felt.

Frilansmusikere uten sikkerhetsnett
– Regjeringen har innført en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av koronapandemien. Det meldes nå at det skal legges til rette for automatisert behandling for å kunne foreta utbetalinger raskt, og at det skal være mulig med kombinasjonsinntekt. Det er bra, for det er nettopp rask hjelp som er viktig nå, og dette må komme på plass snarest, sier hun.

– I tillegg er det kommet en ordning med kontantstøtte for foretak – Kulturrådet skal forvalte en kompensasjonsordning på 300 millioner, og flere tilskuddsordninger tilpasser seg situasjonen og gjør tiltak for å la tilskuddene komme aktørene til gode på tross av avlysninger.

– Hvordan er hverdagen for frilansmusikerne dere har kontakt med for tiden?
– Jeg får daglig inn meldinger fra musikere som har mistet alle jobber, og med det all inntekt, frem til sommeren. Dette er svært alvorlig, og det er viktig nå at tiltaka treffer de som nå står uten noe sikkerhetsnett. Jeg håper NAV får tilstrekkelig hjelp til å raskt utføre den store jobben de står ovenfor. I mellomtiden må tilskuddsordningene og alle aktørene i bransjen vår være løsningsorienterte og solidariske, sier lederen av Norsk jazzforum.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev