Forsiktig økonomisk vekst i musikkbransjen

Men stor økning i antall sysselsatte i enkeltpersonforetak, viser rapporten Kreativ Næring i Norge 2008-2014.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

BI:CCI presenterte onsdag rapporten Kreativ Næring i Norge 2008-2014.
Les hele rapporten her: Kreativ Næring i Norge 2008-2014.
Rapporten viser at kreativ næring samlet sett har hatt en vekst i verdiskaping på 15 prosent i perioden 2008-2014. Dette er imidlertid langt lavere enn for fastlandsøkonomien som helhet. Veksten her er på 38 prosent.
Musikkbransjen har i perioden en vekst i verdiskapingen på 5 prosent. Tallet er langt lavere enn både snittet for kreative bransjer, og resten av fastlandsøkonomien. Men bransjen har hatt betydelig oppgang etter nedgangen i perioden 2008-2011.
Rapporten ser for øvrig på hele musikkbransjen under ett, slik at omsetningssvikten ved overgangen fra fysiske formater til digitale salg og strømming fremstår mindre dramatisk enn den har vært for platebransjen isolert sett. Nedgangen er nå snudd til oppgang med strømmetjenestene.
De ti største bedriftene i musikkbransjen hadde til sammen en verdiskaping på 745 millioner kroner, noe som utgjør 39 prosent av den totale verdiskapingen i bransjens registrerte AS. Omsetningen i bransjens ikke-regnskapspliktige enkeltpersonforetak (ENK) var på totalt 1,858 milliarder kroner i 2014.

Flere ENK

Det har også vært en betydelig vekst i antall ENKer, mens antallet ansatte i bransjen har falt med fire prosent. Veksten i antall sysselsatte i bransjen som helhet har vært på 59 prosent. Og musikkbransjen er den næringen med flest sysselsatte i ENK.
I næringen som helhet har det fra 2008-2014 til sammenlikning vært en vekst i sysselsettingen på 9,4 prosent.
Rapporten konkluderer med at den kreative næringen er svært heterogen akkurat nå.
Den kreative næringen utgjør for øvrig tre prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien, og sysselsetter 4,3 prosent i Norge.
Les også: Eksportundersøkelsen 2015 er klar

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev