Musikkvalget 2021: Forleggeren etterlyser næringsforståelse på toppen

Politikken i koronaårene har tidvis manglet kompetanse om et komplekst felt. Slik svarer en erfaren musikkforlegger i vår valg-serie.

Millioner til utvikling av digital plattform

De regionale kompetansesenterne for musikk har fått ​2,3 millioner fra Kulturrådet til utvikling av en ​digital ressursbank for musikkbransjen​.

Hvordan kan kreativ næring generelt og kultursektoren spesielt bidra mer i det grønne (ord)skiftet vi står midt oppe i?

Spør Anne-Britt Gran, ved BI:CCI

– Svarer på et behov i kunstfeltet

De første tilskuddene til kulturell og kreativ næring ble gitt torsdag.

Ønsker forbedring av reglene for enkeltpersonforetak

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring har levert sitt andre innspillsnotat til næringsministeren og kulturministeren.

Kreativ næringsretorikk

Det kreative ligger i å utnytte det kommersielle, skal vi tro næringslingoen fra den rådende kulturpolitikken. Men hvor lønnsomt er det da å samle 300 kulturarbeidere til enda en dags løst snakk om kultur og næring, spør Tellef Øgrim.

Mer privat kapital = mer norsk musikkeksport

Skal norske bransjeaktører utnytte internasjonal etterspørsel av norsk musikk optimalt er bedre tilgang til privat kapital nødvendig, skriver Øyvind Torp ved BI:CCI.

Ute av tunellen

Oppgang i verdiskapningen i norsk musikkbransje på 16 prosent fra 2011 til 2014, viser i følge Music Norway at musikkbransjen er ”ute av tunellen”. Både Music Norway og NEMAA bekrefter at det fortsatt er mye uutnyttet potensial i bedre forretningsdrift.

Forsiktig økonomisk vekst i musikkbransjen

Men stor økning i antall sysselsatte i enkeltpersonforetak, viser rapporten Kreativ Næring i Norge 2008-2014.