– Ingen høy midlertidighet på NMH

Rektor Peter Tornquist mener det har blitt dannet et skjevt bilde av ansettelsesforhold ved Norges musikkhøgskole.

Forsiktig økonomisk vekst i musikkbransjen

Men stor økning i antall sysselsatte i enkeltpersonforetak, viser rapporten Kreativ Næring i Norge 2008-2014.