Peter Tornquist (Foto: Linn Carin Dirdal)

– Ingen høy midlertidighet på NMH

Rektor Peter Tornquist mener det har blitt dannet et skjevt bilde av ansettelsesforhold ved Norges musikkhøgskole.

Kalender

I saken «En midlertidig framtid?» siterer Ballade Musikkultur på tall over midlertidighet blant de ansatte i musikkutdanningene, og diskuterer med studenter og tillitsvalgt ved NMH hvordan ansettelsesformer preger utdanningene deres.

Tallene i saken ble i sin tur hentet fra Database for statistikk for høgere utdanning. Rektor ved Norges musikkhøgskole (NMH), Peter Tornquist, er imidlertid skeptisk til tallene, og mener dessuten man danner et skjevt bilde ved å sammenligne med samfunnet som helhet.

– Det offisielle, tilsvarende tallet på midlertidighet ved NMH er 5,51 %. Selv hvis tallet fra Musikkultur på 14,9 % stemmer, er det mer rimelig å sammenlikne med andre arbeidsplasser i samme sektor – statlige, høyere utdanningsinstitusjoner. Der er tallet 17,70 %, altså høyere. Vi er under snittet for sektoren uansett.

Åremål versus midlertidighet
Åremål er en form for midlertidig stilling, argumenterte MFO-tillitsvalgt ved NMH, Håkon Kvidal, til Ballade. Tornquist har en annen oppfatning.

– Vi og MFO blir aldri enige på dette punktet, men det brukes i liten grad midlertidighet hos lærere på hovedinstrument. Det er et viktig prinsipp for oss. Det stemmer at vi bruker åremålsstillinger, men de er ikke definert som midlertidighet. Her har MFO og departementet ulike syn, men loven er tydelig.

– Åremålsstillinger kan ikke kalles midlertidige fordi de innebærer en langsiktighet: her er det snakk om ansatte som er tilknyttet oss i minimum fire eller seks år. Etter seks år lyser vi ut stillingen på nytt, og de aller fleste av dem ender da til og med opp med en tolv års periode totalt. Det er det meste som er tillatt under loven for åremålsstillinger, og lengre enn mange vanligvis blir i en normal jobb. Dette betyr at det ikke stemmer at de ansatte får problemer med å følge studentene tett.

– Det er styret som utlyser stillinger, og forslaget til stillingene er noe som kommer fra de ansatte, ikke noe vi finner på. At kunstneriske stillinger utlyses på åremål er en praksis vi har hatt siden 2002, og den har ført til positive resultater for studentene, sier Tornquist.

Når studenten ønsker å bytte lærer
Mange NMH-studenter ønsker faktisk å bytte lærer underveis, uttalte lederen for NMHs studentutvalg, Sverker Rundqvist, til Ballade. Dette inntrykket deles av NMHs rektor.

– Det er ikke uvanlig at de ønsker å skifte. Studentene shopper mer rundt enn før, og ønsker rett og slett ikke å forholde seg til den samme læreren under hele studietiden. Skulle man derimot ønske å gjøre nettopp det, er ikke systemet med åremål i veien for det heller.

Ettårige engasjementer revurderes
Kvidal uttrykte også bekymring for at det til tross for rektors uttalte mål om å redusere mengden ettårige engasjementer er lite forbedring i sikte. Tornquist tilbakeviser dette.

– Vi jobber med et stort prosjekt nå, der vi går gjennom grunnlaget for alle ettårige engasjementer. Er vi sikre på at de er berettiget? Er de er den beste måten å ivareta studentenes interesser på? Det er mulig at vi bringer sammen noe av ressursene vi har til større stillinger, og her jobber vi også sammen med fagforeningene.

Intet likhetstegn mellom deltidsstillinger og midlertidige stillinger
I våre intervjuer med studenter og tillitsvalgt omtales både midlertidige stillinger og deltidsstillinger ved NMH. Tornquist føler det er på sin plass med en presisering.

– Det er ikke slik at alle deltidsstillinger er midlertidige. Med rubbel og bit har vi rundt 600 ansatte på NMH, men det sier seg selv at vi i blant vil ha behov for spesialisert kompetanse. Det kan være meget tidsavgrenset og meget definert: trenger vi noen til ett tema i ett emne på vårsemesteret, så henter vi inn det.

– Utøvende kunstnere i åremål varierer mellom 50 og 100 % stilling. Dette avhenger delvis av hvor mange studenter man har på hvert instrument, men det avhenger også av hva ansatte gjør ellers. Man kan selvsagt ikke sitte i et orkester i 100 % stilling og samtidig jobbe i 100 % stilling på NMH. Akkurat dette er derfor en form for deltid ønsket av alle parter, og uten denne formen for fleksibilitet ville det ikke vært mulig å rekruttere de gode pedagogene.

Langsiktighet med kvalitet
Trygghet, tillit og langsiktighet i form av faste ansettelser er en forutsetning for endring, videreutvikling og høy kvalitet, uttalte Kvidal i slutten av Ballade-intervjuet. Tornquist har avslutningsvis følgende motsvar å komme med:

– Studentenes perspektiv er det som kommer foran. Det innebærer at de blir tilbudt det aller, aller beste. Og det innebærer selvfølgelig å bygge opp langsiktighet – men langsiktighet med kvalitet.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Organist/ kantor/ menighetsmusiker

Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev