Larry Bringsjord (på Midem) 2003

Fanger bordet for FONO?

IFPI-leder Sæmund Fiskvik kan ha lagt en het potet i fanget på daglig leder i FONO, ved å avsløre at IFPI og FONO er svært nær en felles løsning i kopisperre-spørsmålet. Saken har nemlig ikke vært oppe til vedtak i FONO-styret, men Bringsjord innrømmer at han har vært i samtaler med IFPI. – Vi er på gli mot å anbefale bruk av kopisperrer, men det får jo være opp til hvert enkelt selskap å benytte seg av disse, sier han i dag.

Kalender

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Dette må i så fall sies å være nye takter for FONO. Tidligere, i forbindelse med Madrugada-saken, der bandet hadde mottatt kompensasjon for ulovlig kopiering og allikevel ga ut sin siste plate «Grit» i kopisperret utgave, uttalte daglig leder i FONO, Jan Paulsen, følgende til Dagbladet:

«Kopibeskyttelse av CD’er er jo egentlig ikke lovlig. Åndsverksloven gir jo folk anledning til å kopiere hjemme. EU er nå i ferd med å innføre en ordning, som sannsynligvis kommer til Norge. Da snakker vi om en avgift på blanke CD-plater og andre lagringsmedier for digital musikk

— Hva han har sagt, får Bringsjord stå for sjøl, vi avventer i forhold til hva som skjer med EU-direktivet. Det er riktig at vi så langt har anmodet våre medlemmer om å ikke bruke kopisperrer, men utover det kan ikke jeg forskuddtere noe, og det kan vel ikke Sæmund heller, sier Paulsen idag til Ballade.

Da Ballade spurte Bringsjord om han var like sikker på at FONO og IFPI kom til å bli enige som Fiskvik lot til å være, fikk vi – til slutt – noe som kunne likne på et klart svar:

— Vi har vært i samtaler med IFPI om dette, og skal prate videre i februar, men jeg kan ikke si at vi har kommet frem til et standpunkt, for det ligger ikke noe styre-vedtak til grunn for det.

Men dere er på gli?

Ja, det kan du vel si at vi er. Standpunktet vårt er i alle fall i forandring, og det peker vel i den retningen.

Tidligere har FONO holdt seg til linjen om erstatning for tapt fortjeneste i form av avgift på CD-plater – hvorfor vil dere nå ha i både pose og sekk?

— Vi har vært usikre på den teknologien som brukes, men det blir jo opp til hver enkelt selskap om de ønsker å bruke kopisperrer.

Det blir det jo uansett. Men FONO anbefaler sine medlemmer om å ikke bruke disse sperrene, samtidig som du nå sier at dere «er på gli». Samtidig holder dere på kravet om kompensasjon via avgifter. Hvorfor?

— Her er det viktig for meg å få frem to ting: Folk vil uansett kopiere musikk, selv om det kommer til å bli vanskeligere. Derfor holder vi fast på at det er nødvendig med en kompensasjon for tapt fortjeneste. Samtidig ønsker vi å begrense omfanget av kopieringen, derfor vurderer vi nå standpunktet vårt angående kopisperrer.

Betyr dette at kravet om kompensasjon for tapt fortjeneste i form av avgifter dermed vil reduseres fra FONOs side?

— Akkurat nå er de aller fleste plater i markedet uten kopisperrer, så nesten alt kan kopieres. Vi regner med at omfanget kommer til å reduseres som en følge av disse tiltakene etterhvert, og da kan man snakke om å redusere kravene til kompensasjon, sier Bringsjord, som avslutter med å understreke at han ikke kan «snu seg på flekken» i denne saken, og er nødt til å ta opp saken videre i FONO-styret før han kan være mer konkret.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev