Madrugada

Økning i platesalget for 2002

2002 ble et godt år for norske plateselskaper, selv om sentrale aktører som IFPI og Norwaco frykter at store verdier går tapt ved lovlig og ulovlig brenning av CDer. Platesalget økte totalt med 14 % i volum i fjor, og 6 % i verdi. Av dette utgjorde norske produksjoner en økning på hele 21 % i volum, og 20 % i verdi. Universal er det ubestridt største plateselskapet her hjemme, og øker markedandelen sin med ytterligere 2, 6 % i forhold til fjoråret. Det nå sammenslåtte EMI-Virgin-Norske Gram går tilsvarende tilbake med hele 6, 8 %.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

GGF – Grammofonplategrossistenes Forening – har ved avslutningen av 2002 registrert et samlet salg på 13,7 millioner album. Dette tallet gjelder CD, MC/LP og MiniDisc samlet for internasjonalt og norsk repertoar. I forhold til 2001 representerer dette en økning på 12% i volum, heter det i årsrapporten fra GGF.

Pilen peker i riktig retning for norsk repertoar, som utgjorde et salg på 2,6 millioner album – en økning på 21% i volum og tilsvarende 20% i verdi i forhold til 2001. Innspillinger med norske artister utgjorde 19 % av totalmarkedet – en økning på en prosentandel i forhold til fjoråret, som igjen representerte en økning på 1 % i forhold til totalvolumet i 2000, men en nedgang i reelt salg. Selv om 2002 må karakteriseres som et vellykket år for den norske delen av platebransjen, er resultatet i antall solgte eksemplarer bare det fjerde beste de siste ti årene. Toppåret er fremdeles 1994, med hele 3, 4 millioner solgte norske album, fulgt av 1997 med 3, 1 millioner og 1996 med 2, 76 millioner norske innspillinger. Fjorårets salgstall er likevel de beste på fem år.

Den samlede omsetning i 2002 av grammofonplater til forbruker, inklusive merverdiavgift, anslås av GGF til ca. 1,9 milliarder kroner. Det er ikke uventet musikk på DVD som har den mest eksplosjonsartede utviklingen, med en økning på hele 142 % i verdi i forhold til fjoråret. Slår man sammen album, singler og musikk på DVD viser tallene et samlet salg på 15 millioner stk. til en verdi av NOK 982,4 millioner. Dette representerer en økning i volum på 14%, og 6% i verdi. Det klassiske repertoaret holder seg jevnt på 4 % av totalen, mens internasjonal popmusikk utgjør 76 % av totalmarkedet.

GGF presiserer at tallene er basert på salg via hovedrapportører til GGFs Bransjestatistikk, og omfatter «alle de store internasjonale selskaper, samt de fleste betydelige rent norske». Med tillegg for øvrige aktører, stipuleres den samlede omsetning i 2002 av grammofonplater til forbruker, inklusive merverdiavgift, til ca. 1,9 milliarder kroner, heter det.

Tabellen ovenfor er hentet fra GGFs egen statistikk. Nedenfor finner du resultatene sammenlignet med de to foregående år. Om vi regner inn Virgins markedsandel på 6,1 % i 2002, har EMI Recorded Music med andre ord «tapt» hele selskapet etter sammenslåingen – og vel så det.

Selskap
Markedsandel 2001
Markedsandel 2000
Universal
24, 0 %
24, 2 %
EMI/Norske Gram
17, 5 %
17,0 %
Sony
15,1 %
12,9 %
Warner
10,4 %
11,6 %
Virgin
7, 4 %
6,1 %
BMG
6, 6 %
6,9 %
Playground
2, 5 %
2,2 %
Master Music/Naxos
2, 3 %
2,1 %
Edel
2, 3 %
3,0 %
MNW
1, 9 %
1,6 %
Bonnier Amigo
1, 6 %
Kirkelig Kulturverksted
1, 6 %
0,9%
EMG Records
1, 3 %
Musikkoperatørene
1, 2 %
0,9 %
Tylden
1, 1 %
1,4 %
Zomba
1, 0 %
2,4 %
NUI
0, 8 %
0,6 %
Stereo Recordings
0, 3 %
S2
0, 3 %
1,5 %

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev