Inger Elise Mey, avdelingsdirektør for Online Media i TONO. (Foto: Caroline Roka)

Enklere å klarere bruk av musikk i mindre videoproduksjoner

– Vil stimulere til flere produksjoner, sier Inger Elise Mey i TONO, som fra januar 2021 har tatt over klarering av både synkroniserings- og fremføringsrettigheter i små videoproduksjoner.

Kalender

Fagerborgfestspillene 2021 – Brytningstid

23/04/2021 Kl. 18:00

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Fra januar i år har TONO overtatt synkroniseringsområdet fra NCB i Danmark for mindre produksjoner, skriver TONO i en pressemelding.

Dette betyr at man får begge opphavertillatelsene – altså både synkroniseringen og fremføringen – på ett og samme sted, nemlig hos TONO, og det berører for eksempel arrangører av direktesendte nettkonserter og gudstjenester som ønsker at live-strømmen skal bli liggende på nett som opptak i etterkant av sendingen.

– Produsentene av slike mindre produksjoner er et annet segment enn kringkastere, produksjonsselskaper, reklamebyråer og liknende. Vi ønsker å tilby disse et produkt som er tilpasset deres bruksområder, og når vi nå tilbyr begge disse opphaverlisensene blir det nå enklere å lage video med musikkinnhold. Det tror vi vil stimulere til flere produksjoner, noe som igjen vil gi økte inntekter til våre medlemmer, sier Inger Elise Mey, som er avdelingsdirektør for Online Media, avdelingen som har hovedansvaret for å lisensiere nettkonserter i TONO.

Videoproduksjon var tidligere forbeholdt profesjonelle aktører. I dag er vi alle «produsenter av mindre videoproduksjoner», og kan lage videoer med musikkinnhold med mobiltelefonen og distribuere det på YouTube, Facebook eller på egne nettsider – en utvikling koronapandemien også bidro til å sette kraftig fart i.

Lisensieringsområder – og tidsbegrenset synkroniseringsvederlag
Områdene TONO har overtatt fra NCB omfatter helt konkret mindre audiovisuelle produksjoner, slik som for eksempel treningsvideoer, undervisningsfilmer til skolebruk og bedriftsproduksjoner for intern visning, samt klarering for opptak av konserter og gudstjenester som man ønsker å ha liggende på nett i etterkant av direktesendingene.

TONOs lisensiering av synkronisering omfatter kun de mekaniske rettighetene som er nødvendige når det skapes en slik produksjon med både musikk og bilder. Den påfølgende bruken av produksjonen skal i tillegg klareres separat.

TONO kan ikke klarere innspillingsrettigheter
Det er viktig å være oppmerksom på at TONO kun gir tillatelse til bruk på vegne av opphaverne, det vil si de som har laget musikken: Komponistene og sangtekstforfatterne. Ønsker man å bruke innspilt musikk i videoproduksjoner må du også klarere innspillingsrettighetene, det vil si at man trenger en tillatelse til å bruke selve innspillingen. Dette er et helt annet rettighetsområde som ligger utenfor TONOs forvaltningsområde. Klarering av eventuelle innspillingsrettigheter vil man dermed fortsatt måtte klarere med plateselskapet som eier innspillingen man ønsker å bruke.

Les mer om spesifikasjonene rundt klarering av synk-rettigheter og annet på TONOs hjemmesider.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune

Kulturskolelærer sang

Molde kulturskole

Universitetslektor II i fløyte

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev