Illustrasjonsbilde med musikanter

Åpner opp arrangørstøtten

I 2010 vil Norsk Kulturråd bruke 4 millioner kroner på en forsøksordning for ”Tilskudd til arrangører innen samtidsmusikk og klassisk musikk”.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

En tilsvarende ordning for det rytmiske feltet ble opprettet etter forslag fra Løken-utvalget, med første utdeling i 2009. Som begrunnelse for å prioritere støtte også for arrangører av samtids- og klassisk musikk, trekker Kulturrådet frem det generelle behovet for gode formidlingsarenaer og kulturformidlere for å gjøre musikk av høy kvalitet tilgjengelig for publikum.
 
Det er ”gledelig at Stortinget har bevilget 12 mill kr arrangørordningen for det rytmiske musikkfeltet, men dette løser ikke arrangørutfordringen innenfor sjangerområdene som faller utenfor denne ordningen”, skriver Kulturrådet i en pressemelding om tiltaket.
 
Daglig leder i Ny Musikk, Kristin Danielsen, mener ordningen er etterlengtet.
— Vi er veldig positive til forsøksordningen, fordi vi har savnet en arrangørordning som også fanger opp det ikke-rytmiske feltet. Det er positivt at Kulturrådet er raske til å fange opp behov, sier hun til Ballade.
 
I Kulturrådet sin pressemelding heter det videre at man som hovedregel vil gi støtte til konsertvirksomhet for et allment publikum. I prioriteringen mellom søkere vil konsertarrangørenes profil og formidlingskompetanse vektlegges. I tillegg vil rådet vurdere arrangørenes lokale og regionale betydning, og generelt profesjonalitet i virksomheten.
 
Behovet for støtte til lokale konsertarrangører er stort, mener Danielsen.
 
— Dette handler om LOK-midlene som forsvant (i 2007, mer om dette her, red anm). Man har sannsynligvis sett at det var behov for den type tilskudd – og at kommunene ikke har fanget opp tilsvarende søknader som LOK-ordningen dekket.
 
Imidlertid mener Danielsen at det på sikt er behov for en annen, og større, organisering av arrangørstøtten.
 
— Vi hadde ønsket oss en sjangernøytral ordning. Både vi og en del andre organisasjoner jobber jo mye mellom sjangre – og mener det er viktig at det kan oppstå nye ting mellom dem. Nå kan vi blant annet få problemstillinger knyttet til organisasjoner som sender søknader til begge ordningene, hevder Danielsen.
 
— Vi er svært fornøyde med at det er laget forsøk på å fange opp behovet som finnes – men mener det er viktig at støtteordningene speiler musikkfeltet som finnes der ute. På sikt burde derfor ordningene slås sammen og potten økes.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev