Erling Dokk Holm

Visjoner for Norsk Musikkinformasjon

Norsk Musikkinformasjon arrangerte torsdag 26. april heldagsseminar om senterets videre vei. En rekke aktører fra det norske musikkmiljøet kom i løpet av dagen med tanker omkring fremtidens NMI. Et felles punkt var ønsket om at NMI ikke skal bry seg med genre – bare med kvalitet.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Møtet i Kulturrådets lokaler ble ledet av informasjonsansvarlig Hilde Holbæk-Hanssen og Håkon Berge fra NMIs styre. Etter en kort innledning fra Berge gikk ordet til NOTAM-leder Jøran Rudi, som tok opp bruk av IT i arbeid med informasjon og formidling av musikk. Gjennom eksempler viste Rudi hvordan NMI burde organisere seg i den nære, digitale fremtid, og la stor vekt på ideen om et senter som skulle fungere til hele det norske musikklivets beste.

Senere inntok komponist Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, musiker Christian Eggen og musiker og produsent Sten Cranner talestolen i auditoriet, og fortalte om hvilken nytte de hadde av NMI i sitt daglige arbeid, og hvordan senteret best kunne arbeide for å fremme norsk musikk både utenlands og her hjemme. Denne første delen av seminaret ble avsluttet med en svært godt mottatt tale av Bjørn Kruse, som vi bringer videre i dagens utgave av Ballade.

I andre del av seminaret fortalte medieforsker Erling Dokk Holm om hvordan man best kan profilere seg i dagens stadig økende og tiltagende spesialiserte informasjonsstrøm. Det kom også etter denne talen flere kommentarer fra salen, slik det også hadde vært det under den foregående delen. Deretter holdt Inger Dirdal fra Music Export Norway, Martin Revheim fra Blå, Mona Levin fra Listen To Norway og Arvid Skancke-Knutsen fra Ballade hvert sitt korte innlegg under fellestittelen ”Fire forberedte fantasier à fem minutter”, mens konstituert direktør John Persen kort oppsummerte innspillene, og også ga en skisse av hvordan den videre prosessen skal fortsette.

Ballade vil i tiden fremover publisere flere av innleggene som ble holdt under seminaret. Du finner to av dem som lenker nedenfor. Vi vil ellers benytte anledningen til å minne om at vi også gjerne bringer videre andre taler og innspill fra våre lesere, som kan sendes oss på denne adressen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.