Lars Mossefinn (Foto: Privat)

– Verdifullt for mange

Medlemmene i VRAK går i mot kritikken av de rytmiske kompetansenettverkene.

Kalender

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

De regionale kompetansenettverkene har blitt dels heftig kritisert den senere tid. Da Ballade intervjuet medlemmene i [link id=67258 title=»Vestnorske rytmiske aktører (VRAK)»] i november, mente flere av medlemmene at det hadde vært bedre om støtten som i dag går til nettverket i stedet gikk direkte til nettverkets medlemmer. Lignende tanker kom også fra det [link id=67263 title=»midtnorske nettverket MINK»].

Erling Aksdal, som er styremedlem i to av organisasjonene som er medlemmer av MINK, mente [link id=67325 title=»nettverkene burde legges ned asap»].

Ballade publiserer i dag et[link id=67341 title=» leserinnlegg fra medlemmene i VRAK»], der de sammen sier at de ser fordeler med samarbeidet. Lars Mossefinn, regionleder for Vestnorsk Jazzsenter, sier at medlemmene ble enige om å skrive et felles utsagn på et møte denne uken, da spesielt etter [link id=67319 title=»Aksdals innlegg»].

— Enkelte politikere må jo lure på hva som skjer i jazzmiljøet. En må tro vi er en gjeng inkompetente noksagter som leker med penger uten at det kommer musikklivet til gode. At Aksdal, som tydeligvis har dårlige erfaringer med MINK, rakker ned på VRAK, som han overhodet ikke har peiling på, blir helt feil. Vi ville få frem et balansert syn.

Verdifullt for mange
Kompetansenettverkene skal evalueres av Kulturrådet i 2012.

— Vi kan leve med ulike løsninger etter vurderingen, men den ensidige kritikken nå synes jeg blir feil. Jeg svarer kun for VRAK, men jeg vet hva vi har gjort, og at det har vært verdifullt for mange, sier Mossefinn.

Erling Aksdal er ikke helt uenig i det.

— Jeg ser jo at både MINK og VRAK har gjort ting som ikke er dårlige, og jeg er ikke i tvil om at nettverkene kan få omsatt noen av pengene de mottar til bra tiltak. Men poenget mitt er at ordningen i seg selv er feil. Det er den jeg prøver å undergrave, og derfor jeg uttrykker meg litt overtydelig, sier han.

Noen må stå bak
— Vi har snakket sammen om dette og er enige om å sende dette innlegget, sier Hilde Bjørkum i Førdefestivalen.

— Man kan selvsagt diskutere om midlene kan fordeles på en annen måte, men, som det står i innlegget, ser vi også at det er fordeler av å være samlet i VRAK.

Bjørkum sier at VRAK som nettverk ikke har noen ekstra administrasjonskostnader.

— Vi har telefonmøter og fysisk møter, og det er ingen nye personer involvert i VRAK. Men det er klart at skal man arrangere noe, må noen faktisk gjøre det. Det blir ofte kalt administrasjon i negativ forstand, som om det er noe som ikke trengs. Men noen må stå bak for å få til noe.

— «Her ligger også flere muligheter i å benytte hverandres kompetanse og nettverk på tvers av sjangre – her har vi et forbedringspotensial», sa du da vi intervjuet deg om VRAK sist. Hvordan kan VRAK utnytte dette potensialet betre?

— At alle organisasjonene sitter på sine nettverk og alle har sine medlemmer, epostlister, nedslagsfelt og personlige kontakter. Det kunne vi utnyttet mye bedre, for å markedsføre hverandres arrangement for å få større oppslutning, og få hverandres kompetanse inn i hverandres arrangementer. Vi prøver å være effektive, og jeg tenker at vi kan bli enda flinkere til å markedsføre hverandre i hver våre nettverk og bruke hverandre for eksempel som innledere. Slike ting kan man alltid gjøre mer av.

Ideelt avviklet
Jørgen Skauge, daglig leder i BRAK har ikke vært tilgjengelig for kommentar i dag. I november sa han til Ballade at VRAK er «en ineffektiv måte å fordele midler på, men midlene i seg selv er nødvendige. (…) I en ideell verden ville vi likevel ha avviklet VRAK og beholdt støtten.».

Mariann Bjørnelv fra STAR sier at nettverket «blir i VRAK sitt tilfelle benyttet effektivt og bra».

— Men en av de tingene det skulle føre med seg, en økonomisk utjevning av forskjellene mellom medlemsorganisasjonene, har ikke blitt levert. STAR får ikke fast støtte over statsbudsjettet, med den begrunnelse at vi får midler gjennom VRAK. Hvis Kulturdepartementet med disse nettverkene virkelig ønsket å jevne ut forskjellene, må de ta grep for å få gjort det.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev