Utdatert og uthult

INNLEGG: Tør Kulturdepartementet stille spørsmål ved Knutepunktordningen, spør Svein Bjørge.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Red. anm: Innlegget følger opp[link id=67616 title=» debatten om Olavsfestdagene«], som er knutepunktfestivalen for kirkemusikk. [link id=67619 title=»Festivalen har fått skarp kritikk«] for en bookingprofil som går utenfor det en tradisjonelt vil tenke på som kirkemusikk, og som griper inn i andre lokale festivalers publikumsgrunnlag. Olavsfestdagenes leder svarte med innlegget «[link id=67622 title=»Kyrkjemusikk med mer«]«, publisert fredag.
Svaret fra Randi Wenche Haugen i Olavsfestdagene (OFD) er skuffende, for hun har ingen forståelse for våre poeng.
Trist, men dette viser dessverre igjen at OFD mangler respekt for andre festivaler som opplever OFDs booking og profil som et stort problem.
Viser hvor lite en får igjen
Når Haugen skal forsvare hva OFD gjør i forhold til kompetanseheving, som er et viktig for knutepunktstatusen, glipper det for alvor. For hvis dette er summen av hva OFD gjør av kompetansefremmende tiltak for andre festivaler, legger hun rett og slett frem enda et dokument som viser hvor lite departementet og andre festivaler får igjen for sine millioner i støtte.
Forøvrig har Trøndersk Festivalnettverk gjennomført langt flere kompetansehevende kurs og foredrag for alle festivaler og arrangører i regionen, for en relativt beskjeden sum. Det samme har det regionale kompetansesenteret og Tempo gjort. Norsk Rockforbund støttes med 5 millioner, og gjennomførte med disse midlene 10461 studietimer for 1174 deltakere. Og hva gjør ikke by:Larm for alle festivaler og arrangører i Norge?
Les også innlegg fra Norsk Rockforbund om OFD: [link id=67616 title=»Konkurransevrider eller kraftsentrum?«]
Tatt helt av
Når Haugen argumenter at pop- og rockkonsertene kun utgjør et fåtall av festivalens samlede konserter, så er det i tall korrekt. Men det er ingen tvil om at det er disse 12 artistene som topper plakaten deres, og gir dem mest oppmerksomhet i media.
Det blir litt pinlig at Haugen nekter å innrømme at årets program har tatt helt av i så måte.
I evalueringen som kom året etter skandaleunderskuddet på 6,8 mill. i 2008, kommenterte evalueringskomiteen spesielt at OFD hadde en «kommersiell og uklar profil». Det virker ikke som Haugen og OFD har tatt komiteens pekefinger på alvor. Men hovedpoenget kan Haugen ikke løpe fra, nemlig at de er subsidiert med 15 millioner primært for å være en ledende festival også for andre festivalen i gjeldende genre. Altså Kirkemusikk.
Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
«Eksistensielle spørsmål»
Hennes forsvar om at de har booket artister med tekster som handler om «eksistensielle spørsmål», lukter veldig konstruert. Man kan finne tekster som tar opp «eksistensielle spørsmål» hos de aller fleste artister. Det avhenger av hva man ønsker å finne.
Jeg registrer også at Haugen argumenterer med at «Olavsfestdagene skal sørge for å gi publikum et bredt tilbud av kultur og aktiviteter». Dette er flott, og absolutt ingen er i mot det. Det er imidlertid noe helt annet når OFD i dag, både hos publikum og media fremstår først og fremst som en av Norges største pop- og rockfestivaler. Og er det egentlig en «folkefest» at 4000 går på popkonsert i Borggården?
Åpenbart konkurransevridende
Haugens argument om at pop- og rockkonsertene til OFD finansier seg selv, er i beste fall vagt. Haugen vet som alle andre at merverdien i helheten, i forhold til avtaler med leverandører, leieavtaler, logistikk, servering, med mer påvirker bunnlinja i enkeltarrangement betydelig. OFD er en mastodont sammenlignet med oss andre, og får derfor også avtaler som vi andre bare kan fantasere om, og kan derfor også kan booke artister som vi andre ikke har mulighet til. Disse fordelene skaffer de seg nettopp gjennom å være stor og mektig, som et direkte resultat av sine store offentlige subsidier. Det er vel åpenbart for enhver at dette er konkurransevridende?
Kritikken kommer mot Olavsfestdagene denne gangen, fordi OFD med årets program gir alle kritikerne av knutepunktordningen de aller beste argumenter for at hele ordningen er utdatert, sterkt konkurransevridende og uthult.
Les også: [link id=67624 title=»Er strømmetjenestene bærekraftige?«]
Nærmest umulig å miste statusen
Jeg tror nesten alle festivaler i Norge (minus de 16 knutepunktfestivalene, av åpenbare grunner) vil være enige i at man ville fått mer igjen for å tilføre deler av den årlige potten på 77 millioner direkte til de forskjellige forbundene. (For ordens skyld legger jeg til at Øyefestivalen har brukt sine knutepunktmidler på en forbilledlig måte. De har øremerket sine knutepunktmidler, og gir mye tilbake til andre festivaler.)
Departementet fulgte utrolig nok opp den strenge evalueringen i 2008 med å bevilge 1,5 millioner ekstra til OFD påfølgende år. Om ikke annet, så gir det et signal fra departementet at det er nærmest umulig å miste statusen.
En del spørsmål
Jeg sitter igjen med en del spørsmål. Er det riktig at det offentlige skal subsidiere 16 heldig utvalgte genrefestivaler med 77 millioner, når de resterende 185 skal sloss om 30 millioner? Skaper de 77 millionene et bedre festival-Norge? Har det skapt merverdier som forsvarer størrelsen på støtteordningen?
Tør departementet stille disse spørsmålene?
Svein Bjørge er leder for Steinkjerfestivalen

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev