Olavsvake - fra Olavsfestdagene 2010 (Foto: Olavsfestdagene)

"Kyrkjemusikk med meir"

INNLEGG: Olavsfestdagenes leder Randi Wenche Haugen svarer her på kritikken fra Norsk Rockforbund og lokale festivaler.

Kalender

Flygelinnvielse

02/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Flagstad – The Opera VERDENSPREMIERE

11/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Dette innlegget svarer på kritikken mot Olavsfestdagene som ble fremmet i [link id=67616 title=»et innlegg fra Norsk Rockforbund«] og i artikkelen «[link id=67619 title=»Oppgitte trøndere«]«, red. anm.
I sitt [link id=67616 title=»innlegg på Ballade»] 3. mai kritiseres Olavsfestdagene (OFD) for flere forhold av fungerende leder i Norsk Rockforbund Lars Tefre Baade.
Tefre Baade trekker fram noen løsrevne linjer fra Olavsfestdagenes formålsparagraf. Vår fulle formålsparagraf lyder som følger:

Stiftelsen Olavsfestdagene i Trondheim har til formål å gjenreise og styrke Trondheim som nasjonalt kirkelig og kulturelt kraftsentrum. Stiftelsen skal hvert år arrangere ”Olavsfestdagene i Trondheim” i tilknytning til Olsok.

Som knutepunktinstitusjon skal Olavsfestdagene i Trondheim ha en forankring i den kirkelige, historiske og kulturelle olavstradisjonen. Ut fra den basisen skal Olavsfestdagene i Trondheim hvert år legge vekt på den kirkelige olsokfeiringen i Nidarosdomen,
inkludert pilegrimsvandringer, og sørge for å gi publikum et bredt tilbud av kultur og aktiviteter på områder som konserter, teater, ballett, opera, folkelivsprogram, foredrag, utstillinger, kurs, familieprogram og barneaktiviteter.
Denne formålsparagrafen lå fast da Stortinget ga OFD knutepunktstatus i 1999. Formålsparagrafen og Stortingsmeldingen er dermed et premiss for vår knutepunktstatus, og betyr at OFD skal være en breddefestival som inkluderer mye mer enn bare kirkemusikk. OFD’s knutepunktstatus heter da også ”kyrkjemusikk m.m.”.
Les også: [link id=67619 title=»– Har synliggjort hvor skadelig knutepunktordningen er«]
Historisk bakgrunn
OFD opplever seg som en av flere festivaler med kirkelig tematikk. Det som skiller OFD fra alle andre festivaler innenfor kirkesjangeren er det historiske utgangspunktet som fulgte etter slaget på Stiklestad. Nidarosdomen ble bygd over Olav den Helliges grav, og Olavsfestdagene er grunnlagt for å formidle og levendegjøre disse verdiene, historien og tradisjonene i vår egen tid. Disse historiske røttene definerer OFD’s egenart og bredde og knytter festivalen uløselig til Nidarosdomen.
OFD var fra starten i 1962 og fram til slutten av 1990-tallet primært en kirkemusikkfestival med konserter og foredrag som henvendte seg til de utdannede innen kirke, musikk og akademia. Festivalen hadde for eksempel ikke noe barneprogram.
De siste 15 årene har festivalen også åpnet seg mot det brede lag av befolkningen i by og region med et mangfoldig program i mange ulike genre.
Videreføring av folkefest
OFD drifter, slik formålet sier, høyt skattet internasjonalt kurs i tidligmusikk for 33. gang og har invitert unge klassiske talenter til Mesterklasser i 18 år. OFD har som oppdrag å sørge for å gi publikum et bredt tilbud av kultur og aktiviteter på områder som konserter, teater, ballett, opera, folkelivsprogram, foredrag, utstillinger, kurs, familieprogram og barneaktiviteter.
Etter 1000-årsjubileet i Trondheim 1997, var det et klart ønske fra våre offentlige bidragsytere Trondheim Kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune at Olavsfestdagene i tillegg til dette også skulle videreføre folkefesten som favnet hele byen. Dette var allerede en realitet og etablert praksis da OFD fikk knutepunktstatus i 1999.
Siden den gang har festivalen prøvd å nå disse målene gjennom mer enn 200 årlige arrangement.
Populærartister har i mange år vært en del av OFD’s program med 6-7 folkefestkonserter i Erkebispegården. Dette har skjedd i nært samarbeid med både Nidarosdomens menighet og Nidaros Bispedømmeråd, samt i forståelse og dialog med offentlige bidragsytere i regionen. OFD er i dag en markant og mangfoldig kirke- og kulturfestival i Trondheim og Trøndelag for både barn, unge og voksne.
Les også: [link id=67607 title=»Husker du hvor stille det var?«]
Også breddefestival
Tefre Baade viser til Stortingsmelding Nr 10. Der står det også følgende:
At ein festival har eit særskilt sjangeransvar er ikkje til hinder for ein breiare kunstnarleg profil”.
Dagens styre og offentlige bidragsytere er helt klare på at Olavsfestdagene skal være en mangfoldig breddefestival som skal nå de mange.
Fra Olavstradisjonens mange perspektiver har OFD valgt verdidimensjonen som et fundament for vår formidling.
Tro i mange kanaler
Vi ser at i dagens musikalske landskap formidles verdier og refleksjon rundt spiritualitet, tro og eksistensielt alvor i mange flere genre enn den rene klassiske musikken som er tradisjonen.
Mange artister på både rock, pop, blues, soul og verdensmusikk formidler verdirefleksjon med svært interessante budskap for vårt publikum. Her rager for eksempel Patti Smith, Emmylou Harris, Ane Brun og Anne Grete Preus høyt. OFD har som mål å både formidle det beste fra tradisjonen innen kirkemusikk, men samtidig favne kvalitet i vår egen samtid og være nyskapende med tanke på å bidra til videreutvikling innen vårt felt.
I år gjør vi dette med bl.a. storsatsing på nyskrevet åpningskonsert i Nidarosdomen ”Den unge Pilegrim” med nyskrevet tekst og musikk. Dagen etter følger nok et stort bestillingsverk ”Olavsvesper”. Deretter presenter vi som de eneste i Skandinavia, superstjernen Jordi Savall med 38 internasjonale toppmusikere som forteller JERUSALEMs religiøse historie gjennom en to timers unik konsert med byens musikk gjennom alle tider i Nidarosdomen. Vår avslutningskonsert i katedralen er Benjamin Brittens War Requiem, et av det forrige århundres aller viktigste verk. Dette verket krever to orkestre, tre kor, solister, orgel og dirigent, et kjempeapparat som gjør at det aldri tidligere er fremført i Trondheim.
Et av verdens fem beste kor Estonian Philharmonic Chamber Choir kommer til festivalen og gir både egen konsert og deltar i Brittens reqiuem.
Les også: [link id=67617 title=»Kulturrådet overlesset av papirarbeid«]
Popkonsertene er utenom
Det er til disse prosjektene samt 36 andre kirkekonserter og foredrag pluss 34 gudstjenester våre knutepunktmillioner brukes.
De 7 populærkonsertene i Borggården driftes med og billett- og sponsorinntekter, er selvfinansierende og/eller går med overskudd som er med på å finansiere kjernearrangement som må budsjetteres med underskudd. Til vårt 50-årsjubileum er andelen av arrangement med populærartister ikke større enn tidligere, men nivået på artister i alle sjangere er høyere enn tidligere.
Det er også slik innen både kirke og olavstradisjon at innenfor kirkeveggene hersket den åndelige dimensjon, mens utenfor murene har det til alle tider vært en sosial møteplass med gjøglere, underholdning, populærmusikk, handelsfolk og kremmere i skjønn forening. Slik er det også i dag i store deler av Europa. Mennesket pendler mellom flere ulike dimensjoner som favner både det sakrale og det sosiale/ underholdende.
Ikke kjent med budkrig
Norsk Rockforbund skriver videre at:
”…våre medlemmer fortsatt melder tilbake historier om budkrig på artister, liten vilje til å sette felles kompetansehevende tiltak for regionen og når Kulturrådets evaluering og oppfordring om mer fokus på kirkemusikk, og mindre på popmusikk, overhodet ikke kan spores er ikke debatten ferdig.”
Vårt inntrykk er at all booking innenfor populærfeltet er basert på lukkede bud. Tilbydere kan forsøkes spilt ut mot hverandre, og mange bookingagenter velger som regel høyeste bud. OFD er ikke kjent med at vi har vært med i budkrig med andre trønderske festivaler etter at ny administrasjon tok over i 2009.
Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Svært bevisst prising
Vinteren 2011 hadde OFD møte med lederen av Steinkjerfestivalen Svein Bjørge og Bård Flikke i Pstereofestivalen ang booking og samarbeid.
Saken ble grundig gjennomsnakket og informasjon ble gitt fra begge sider. OFD opplevde dette møtet som konstruktiv dialog og gjensidig forståelse. Vi ønsker og er bevisste på å hensynta vår egen regions festivaler når vi programmerer vår festival. Dette gjelder aktører på pop/rock-feltet, men også festivaler innen andre genre og kunstneriske uttrykk.
Vi er svært bevisste på vår prising av artister. Vi vet positivt at også i vinter har OFD ”mistet” artister til andre festivaler i regionen fordi vi ikke har vært villige til å betale ”nok”.
Samtidig er dette en krevende balanse. Vi selger billetter til enkeltkonserter som trekker mye folk. Det er derfor lett synlig for agentene hvor mye billettinntekter hver konsert forløser.
Kompetansebygging
Norsk Rockforbund mener også at OFD ikke bidrar med kompetanse til andre festivaler.
Siden vi kom ut av en krevende situasjon i 2008, har vi deltatt med mange forelesninger på høyskoler innen arrangementsutdannelse/økonomi. I tillegg kommer en rekke foredrag/rådgivning og kompetanseoverføring til festivaler og institusjoner i Norge, Sverige og Danmark. Vi har arrangert to spesifikke nasjonale seminarer på feltet kirkemusikk med titlene ”Hva er kirkemusikk?” og ”Hvordan fornye rekruttering av kirkemusikere?” Til sammen deltok 13 sentrale foredragsholdere innen kirkemusikkfeltet med innlegg, debatt og samtaler.
Høsten 2011 ble Festivalnettverk Trøndelag stiftet, og OFD bidrar med kostnadsfrie regnskapstjenester og økonomitjenester for nettverket. I tillegg deltar OFD i både styret og valgkomite.
OFD samarbeider og bidrar med markedsføringskompetanse og mannskap på festivalene ”Orgelfest” i Nidarosdomen og gospelfestivalen MIG-Tautra. Videre har vi tematisk samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter og har innledet kirkemusikalsk samarbeid med kirkemusikkmiljøet i Bodø. Vi bidrar også med materiell og kompetanse i mange lokale og regionale sammenhenger.
Vi ser selvsagt at vi fortsatt har mye å gå på. Dette er starten på en ny retning OFD ønsker å videreutvikle.
Randi Wenche Haugen er leder for Olavsfestdagene

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev