Ballade vurderes

Nettavisen kan bli lagt ned.

Kalender

Vi har ikke gjort noe stort poeng ut av dette i egne spalter foreløpig, har heller konsentrert oss om å gjøre jobben vår. Men Klassekampens tittel i dag er sann: Ballade kan bli lagt ned.
Som det opplyses i artikkelen, og som[link id=67413 title=» vi har skrevet tidligere»], har Kulturdepartementet bedt arbeidsgruppen som jobber med samkjøringen av MIC og MEN blitt bedt om å se særskilt på Ballade. Ingen fra Ballades redaksjon er tatt med i gruppen, men vi har spilt inn at den pågående prosessen er en god anleding til å styrke Ballade.
Ballade.no har siden 2000 vært en viktig debattflate og nyhetskilde for det norske musikklivet. MICs tanke den gang var å skape større gjennomslagskraft for problemstillinger fra musikklivet ved å opprette en redaksjonelt uavhengig avis som jobbet med dette feltet. Det har vært svært vellykket. Både nyhetssaker og debatter fra Ballade blir jevnlig sitert og tatt videre av større medier. Etter at FARO Journalen forsvant er behovet for en aktør som Ballade større enn noen gang, og en nettavis om norsk musikk hører naturlig hjemme i et senter for norsk musikkinformasjon.
Vi vet ikke hva departementet egentlig vil, og det har vært vanskelig å få gode svar fra dem når vi etterlyser mer konkrete tanker om hvorfor de mener Ballade bør vurderes.
I et foreløpig utkast til ny organisasjon nevnes en «musikkportal», noe vi har forstått er tenkt som en ren informasjonstjeneste. Mye ville da gå tapt. Ballades gjennomslagskraft til øvrige medier ville forsvinne umiddelbart, og debattflaten for problemstillinger fra norsk musikkliv ville blitt kraftig innskrenket. Vi tviler på at departementet har vært bevisst disse konsekvensene da forslaget ble uttegnet.
Vi avventer svar og avklaring. Mens vi venter jobber vi som normalt.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Generalsekretær

Den norske Forfatterforening

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev