Torstein Aagaard-Nilsen

Ung Musikk 2001

Autunnale 2001, som i disse dager foregår i Bergen, presenterer en to dagers fagkonferanse for alle som arbeider med barn og unges musikk. Arrangementet skjer i samarbeid med Norsk komponistforening og Bergen Kulturskole.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lærere og instruktører kan ofte føle seg akterutseilt i dagens musikkliv. Ungdomskulturen lever sitt liv og de profesjonelle komponistene arbeider med sine moderne uttrykk. Utfordringene til skoleverk og amatørmusikkliv vokser stadig, ikke minst når komposisjon som fag skal inn i skolen, og når repertoar til kor og korps er under endring – eller trenger til det.

Som en festival for samtidsmusikk har Autunnale i de siste årene gjennom offentlige tildelinger blitt møtt med utfordringen om å lage konserttilbud for barn og unge. Etter å ha gjort dette i noen år har vi erfart at dette blir enkeltstående tiltak som nok kan formidle gode opplevelser der og da. Men hva blir den langsiktige virkningen? Vi kunne kanskje få til mer vesentlige og langtrekkende resultater ved å gi inspirasjoner og drahjelp til de som daglig arbeider med barn og unges musikk. Autunnalefestivalen utfordret derfor i fjor en rekke organisasjoner og institusjoner om å satse på barn og unge gjennom et fagseminar for voksne. Vi fikk spontant en rekke positive tilbakemeldinger, og resultatet ble “Ung Musikk 2000”. Her skulle foredragsholdere og deltakere kunne utveksle erfaringer og forventninger, samtidig som ble det presentert en rekke innfallsvinkler til barn og unges arbeid med musikk. Konferansen forsøkte å gi noen svar på spørsmålene “hvor finner jeg informasjon?”, “hvorfor er dette viktig?”, “hvordan er dette gjort?”.

Med “Ung Musikk 2001” følger vi opp fjorårets tilbakemeldinger fra kursdeltakerne om enda mer vekt på “hvordan gjøre dette selv”. Gjennom praktiske øvelser vil deltakerne gjøre egne erfaringer med mulige bruksopplegg som kan benyttes på hjemmebane. Flere komponister har skrevet enkle undervisningsstykker som vil bli demonstrert, og ulike undervisningsopplegg vil bli presentert.

Seminaret er rettet inn mot nåværende (og kommende) ansatte og aktive innenfor skoleverk, skole- og kulturadministrasjon, amatørmusikkliv og aktuelle fagmiljøer for øvrig.

Med bla. Olav Anton Thommessen, Elin Rosseland, John Halvor Bjørnseth, L-E-K-prosjektet, Anne Danielsen. Mogens Christensen, Peter Tornquist, MUSIT etc
Detaljprogram (med forbehold om endringer og justeringer) er lagt ut på www.possibility.no, og på www.autunnale.no

Kurskomité: André Stene Johnsen (Autunnale), Torstein Aagaard-Nilsen (Autunnale/Norsk komponistforening), Roald Sangolt (rektor Bergen kulturskole), Stein Bakke (Høgskolen i Bergen, avd. for lærerutdanning/musikkseksjonen (Griegakademiet), Jostein Stalheim (Fylkeskonsertene i Hordaland), Jan Roger Øren (musikksjef, Norges musikkorps forbund)

Arr.: Autunnale,
Teknisk arrangør: Possibility as.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.